410-2319/02 – Vybrané kapitoly z elektrických strojů a přístrojů (VKSP)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity5
Garant předmětuIng. Petr Kačor, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petr Kačor, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEI, FSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BER30 Ing. Petr Bernat, Ph.D.
KAC37 Ing. Petr Kačor, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+13

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student ovládá základní vlastnosti elektrických strojů a přístrojů a aplikuje jejich znalost za účelem jejich užití, testování a diagnostiky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

V tomto předmětu se studenti seznámí s rozdělením elektrických strojů a přístrojů, základními principy a zákony jejich funkce. Součástí předmětu je praktická - laboratorní část, při které si studenti ověří část teoretických poznatků a změří základní charakteristiky vybraných elektrických strojů a přístrojů.

Povinná literatura:

Mravec. R., Elektrické stroje a přístroje (I. - III.) SNTL (Alfa)1979, 1982 Bašta J. a kol.: Teorie el. strojů, SNTL/ALFA 1968

Doporučená literatura:

Keppert, S., Čermák, T.: Transformátory, skriptum VŠB Ostrava, 1984 Keppert, S.: Asynchronní stroje, skriptum VŠB Ostrava, 1984 Petrov,G.N.: El. stroje 1 a 2, ACADEMIA 1980 Bašta J. a kol.: Teorie el. strojů, SNTL/ALFA 1968 Hrabovcová,V., Rafajdus,P.: Elektrické stroje, teória a príklady, Žilinská univerzita, 2009

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kombinovaná zkouška (písemná a ústní). Podmínky udělení zápočtu: 1. Odevzdání předepsaných zpráv ze cvičení 2. Písemná, Absolvování zápočtového testu

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Rozdělení elektrických strojů. Materiály používané v elektrických strojích. Krytí, tvary a chlazení strojů. Zákony, rovnice, principy používané v elektrických strojích. Princip a popis transformátorů. 2. Trojfázové transformátory. Spojování vinutí. Paralelní spolupráce. Energetická bilance. Zvláštní druhy transformátorů. Provozní stavy transformátorů. Chránění transformátorů. 3. Elektrické stroje točivé, základní rozdělení a princip funkce. Konstrukční provedení elektrických strojů točivých. Točivé elektromagnetické pole. Asynchronní stroje, základní rozdělení, možnosti využití. 4. Asynchronní stroje – základní provozní stavy a charakteristiky, rozběhy a brzdění, řízení otáček, energetická bilance. Asynchronní generátory, 1fázový asynchronní motor 5. Synchronní stroje, základní rozdělení a princip funkce. Konstrukce, tvary a chlazení. Synchronní motory a generátory. 6. Provozní stavy synchronního stroje, základní charakteristiky synchronního generátoru. Ostrovní provoz synchronního generátoru, paralelní spolupráce synchronního stroje s elektrickou soustavou. Fázování, zkraty. 7. Hydro a turboalternátory, konstrukce, použití. Moderní konstrukce synchronních motorů, způsoby napájení a řízení otáček a momentu. 8. Technická diagnostika elektrických strojů, metody provozní a testovací diagnostiky, chránění elektrických strojů. 9. Stejnosměrné elektrické stroje, princip funkce rozdělení, způsoby napájení a řízení. Komutace a komutátor. Základní charakteristiky. 10. Rozdělení elektrických přístrojů. Materiály a technologie, používané v konstrukci elektrických přístrojů. Základní zákony, rovnice a principy, používané v elektrických přístrojích. 11. Dimenzování a konstrukce funkčních součástí elektrických přístrojů. Oteplení, silové účinky elektrického proudu, přídavné ztráty ve vodiči, degradační činitelé materiálů. 12. Elektromagnety, rozdělení, princip funkce, využití v konstrukci přístrojů. 13. Elektrické přístroje spínací. Konstrukce kontaktů, zhášedla. Elektrický oblouk. Spínací přístroje v elektroenergetice. 14. Elektrické přístroje jistící. Princip funkce a konstrukce pojistek. Princip funkce a konstrukce jističů a chráničů. Princip funkce a konstrukce bleskojistek.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  11
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na laboratorních cvičeních

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0714A060020) Elektrotechnika EaE P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060020) Elektrotechnika EaE P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060013) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060013) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060020) Elektrotechnika EaE P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060013) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku