410-4102/01 – Provozní vlastnosti elektrických strojů (PVES)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BER30 Ing. Petr Bernat, Ph.D.
MIS01 prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.
RUS109 Ing. Stanislav Rusnok
SOB133 Ing. Pavel Sobota
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+7

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent ovládne vědomostí nutné pro pracovníky středního stupně řízení a techniky zabývajícími se provozem, údržbou el. strojů a projektováním jednoduchých el. pohonů. Získané vědomosti poslouží absolventům tohoto typu studia k řešení provozních problémů el. strojů a pohonů a také při projektování menších celků.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Charakteristika prostředí a namáhání za nichž el. stroje pracují, pracovní režimy strojů, poruchové stavy a jejich řešení, regulaci otáček motorů včetně diagnostiky a spolehlivosti el.strojů.

Povinná literatura:

Jezierski, E.: Transformátory - teoretické základy, ACADEMIA Praha, 1973 Leitl, R.: Spolehlivost elektrotechnických systémů, SNTL Praha, 1990 Heller, B. - Hamata, V.: Přídavná pole, síly a ztráty v asynchronním stroji, Československá akademie věd Praha, 1961 Hamata, V.: Hluk elektrických strojů, ACADEMIA Praha, 1987

Doporučená literatura:

Jezierski, E.: Transformátory - teoretické základy, ACADEMIA Praha, 1973 Leitl, R.: Spolehlivost elektrotechnických systémů, SNTL Praha, 1990 Heller, B. - Hamata, V.: Přídavná pole, síly a ztráty v asynchronním stroji, Československá akademie věd Praha, 1961 Hamata, V.: Hluk elektrických strojů, ACADEMIA Praha, 1987

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Bodové hodnocení účast na všech laboratorních cvičeních odevzdání všech protokolů laboratorních úloh

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Charakteristika a definice různých provozních prostředí Degradační děje v elektrických strojích a jejich vliv na funkční vlastnosti. Provozní a poruchové stavy transformátorů. (Zkraty, děje při připojování k síti). Vlastnosti asynchronního motoru napájeného nesinusovým napětím. Provoz asynchronního motoru při napájení z měniče frekvence. Rozběh a brždění asynchronních motorů. Druhy, způsoby a vlastnosti. Způsoby rozběhu synchronních motorů. Zkraty synchronních strojů. Provoz stejnosměrných strojů. Činnost kluzného kontaktu. Vlastnosti stejnosměrných strojů při napájení zvlněným proudem. Technická diagnostika. Druhy a způsoby diagnostiky. Spolehlivost a diagnostika transformátorů měření a diagnostika olejů. Spolehlivost elektrických strojů točivých a jejich jednotlivých částí. Diagnostika elektrických strojů točivých. Měřitelné veličiny pro jednotlivé části elektrických strojů. Cvičení: Rozbor prostředí a jejich působení. Výpočet úbytků napětí při provozu transformátorů. Výpočet úbytků napětí při spouštění motorů Výpočet výkonu elektrického motoru při různých druzích zatížení. Návrh motoru pro jeřábové pohony. Laboratoře: Seznámení s laboratoří. Bezpečnost práce. Podmínky zápočtu. Požadavky na protokoly. Měření izolačních odporů vinutí a hodinových úkolů transformátorů. Zapínání transformátoru, nesymetrie trojfázových transformátorů. Kruhový diagram asynchronního stroje. Měření asynchronního motoru při napájení z měniče frekvence. Měření budících charakteristik synchronních strojů, časové konstanty. Měření zkratů u synchronních generátorů. Diagnostika eklektrických strojů. Zápočet. Projekty: Projektem se v tomto případě rozumí vypracování protokolů z laboratorních cvičení a u studentů kombinovaného programu rovněž vypracování zadané semestrální práce, která obsahuje výpočty even. i výkresovou dokumentaci.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2010/2011 letní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  5
        Zkouška Zkouška 55  6
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku