410-4103/01 – Elektrické přístroje spínací a řídící (EPSŘ)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity6
Garant předmětuIng. Zdeněk Hytka, CSc.Garant verze předmětuIng. Zdeněk Hytka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HYT30 Ing. Zdeněk Hytka, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+4
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+16

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti znají názvosloví přístrojů nn, význam jištění, provedení jisticích přístrojů, nastavení selektivity, měření charakteristik a praktické použití v elektroenergetice a v elektrických pohonech.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět navazující na Elektrické přístroje. Zabývá se významem jištění, funkcí a konstrukcí pojistky, jističe. Funkcí stykače v el. obvodu a jeho konstrukcí. Přepětím v el. soustavě a svodiči přepětí. V závěru pak použitím, provedením a návrhem výkonových rezistorů, tlumivek a kondenzátorů.

Povinná literatura:

Havelka, O.: Elektrické přístroje, SNTL Praha, 1985 Bull, B.K.: Elektrické přístroje, SNTL Praha, 1978 Cigánek, L.: Elektrické přístroje spínací, ochranné a řídící, SNTL Praha, 1956 Tajev, I.S.: Električeskije apparaty, Moskva, Energija 1977

Doporučená literatura:

Tajev, I.S.: Električeskije apparaty, Moskva, Energija 1977

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Odevzdání předepsaných zpráv ze cvičení a absolvování testu

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Přednášky: Význam přechodových dějů pro konstrukci a činnost elektrických přístrojů spínacích a řídících. Význam jištění elektrických obvodů, jistící přístroje, základní pojmy. Pojistky - podstata působení, charakteristika, omezovací schopnost, energie propuštěná pojistkou, doba tavení, doba hoření oblouku, rychlost vypínání. Provedení pojistek nn a vn, vlastnosti, značení, nasazení, pojistky pomalé, pojistky rychlé - pro jištění polovodičů. Jističe - konstrukční členění, tepelná spoušť, zkratová spoušť, charakteristiky, jejich výpočet a experimentální ověřování. Provedení jističů pro malé, střední a velké proudy, jističe omezovací, ostatní typy spouští, nastavování jističů. Nastavování ochran, selektivita jištění, použití jističů a pojistek. Stykače - základní charakteristika, provedení stykačů, životnost, zapojení se stykači. Spínací přístroje vn ve stykačovém režimu, ovládání stykačových souprav programovatelnými automaty. Svodiče přepětí - základní pojmy, charakteristiky, vlastnosti, nasazení. Provedení svodičů přepětí vn vvn a zvn. Výkonové rezistory - použití, návrh, provedení. Výkonové tlumivky - použití, návrh, provedení. Výkonové kondenzátory - použití, návrh, provedení. Cvičení: Úvodní cvičení. Výpočty nastavování ochran. Test. Závěrečné cvičení. Laboratoře: Měření charakteristiky tepelné spouště jističe. Měření charakteristiky tepelné spouště z kovu s tvarovou pamětí. Měření na jističi nízkého napětí středních proudů. Měření na stykačích I. Měření na stykačích II. Měření charakteristiky ventilové bleskojistky.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku