410-4107/01 – Technologické procesy (TP)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity4
Garant předmětuIng. Zdeněk Hytka, CSc.Garant verze předmětuIng. Zdeněk Hytka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HYT30 Ing. Zdeněk Hytka, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Účelem předmětu je získaní znalostí z technologických procesů používaných v silno -proudé elektrotechnice. Posluchači budou umět stanovit a rozlišovat vhodný materiál pro magnetický obvod, stanovit rozměry a počet kusů plechů magnetického obvodů, vhodný rozměr a odpovídající izolaci vodiče pro vinutí a určit potřebné množství (délku) vodiče pro technologický předpis.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Účelem předmětu je získaní znalostí z technologických procesů používaných v silno -proudé elektrotechnice. Posluchači budou umět stanovit a rozlišovat vhodný materiál pro magnetický obvod, stanovit rozměry a počet kusů plechů magnetického obvodů, vhodný rozměr a odpovídající izolaci vodiče pro vinutí a určit potřebné množství (délku) vodiče pro technologický předpis.

Povinná literatura:

Hassdenteufel: Elektrotechnické materiály Wiedemann, E., Kellenberger, W.: Konstrukce elektrických strojů, SNTL Praha, 1973 Sequenz, H.: Herstellung der Wicklungen elektrischer Maschinen. Springer-Verlag, 1970 Drastík, F. a kol.: Atlas použití kovů ve strojírenství, elektrotechnice a v chemickém průmyslu, SNTL Praha, 1980

Doporučená literatura:

Wiedemann, E., Kellenberger, W.: Konstrukce elektrických strojů, SNTL Praha, 1973 Hrbáč, P,:Vybrané kapitoly z technologie výroby elektrických strojů,VŠB-FEI; podpora studia

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Bodové hodnocení Účast na cvičeních Odevzdání semestrální práce Napsání zápočtove práce

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Technologický proces, základní formy Kvalita výrobku, zvyšování jeho spolehlivosti Stavba hmoty látky v různých skupenstvích Vodivé materiály používané v elektrických strojích Izolační materiály používané v elektrických strojích Magnetické materiály, vlastnosti magnetických materiálů, užití Zhotovení magnetického obvodu elektrických strojů, přesnost výroby Zhotovování vinutí Zhotovování a zakládání střídavého vinutí Rozměry magnetického obvodu Izolační systém elektrických strojů Určení rozměrů magnetických obvodů a vinutí Technologická úprava vinutí Provedení a montáž elektrických strojů Cvičení: Úvodní cvičení podmínky zápočtu bezpečnostní předpisy Základní pojmy stavby hmoty Celosemestrální individuální písemná práce zaměřena na technologický návrh materiálů rozměrů a provedení magnetického obvodu vodiče vinutí provedení rozloženého vinutí technologický předpis pro provedení vinutí izolačního systému vinutí provedení plechu magnetického obvodu drážky návrh šablony pro vinutí. Kontrolní cvičení prověření semestrální práce Zápočtová písemná práce Zápočtové cvičení

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  15
        Zkouška Zkouška 55  5
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku