410-4109/03 – Teoretická elektroenergetika (TEN)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity7
Garant předmětuprof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLA0115 Ing. Vojtěch Blažek
KRE74 doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D.
MOZ029 Ing. Tomáš Mozdřeň
RUS40 prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.
SEB0075 Ing. Jan Šebesta
VYS0033 Ing. Jan Vysocký
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Pochopit problematiku odvození parametrů vedení. Umět aplikovat výpočty sítí VVN a ZVN exaktní metodou. Umět reprodukovat problematiku vlnového charakteru vedeni, Umět aplikovat výpočty ustáleného chodu složitých uzlových střídavých sítí. Umět objasnit problematiku nesymetrie a neharmonických průběhů v elektrických sítích. Aplikovat spolehlivostní výpočty na základní elektrické sítě.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět obsahuje problematiku odvození parametrů vedení, dále výpočtů sítí VVN a ZVN exaktní metodou, včetně problematiky vlnového charakteru vedení. Dále se zabývá výpočty ustáleného chodu složitých uzlových střídavých sítí. Dále obsahuje problematiku nesymetrie a neharmonických průběhů v elektrických sítích a aplikaci spolehlivostních výpočtů v oblasti elektrických sítí.

Povinná literatura:

Hradílek, Z. : Elektroenergetika- skripta VŠB Santarius, P.: Elektrické stanice a vedení-skripta VŠB Hodinka,M., Fecko,Š:, Němeček,F.: Přenos a rozvod elektrické energie. SNTL 1989 Praha Trojánek,Z., Hájek J.,Kvasnica,P.: Přechodové jevy v el. soustavách, SNTL 1988 Praha Rusek : Teoretická elektroenergetika, skripta VŠB Ostrava

Doporučená literatura:

Učební texty pro kombinovanou formu studia

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Zisk minimálně 25 bodů Účast na měř. a odevzdání protokolu

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Základní pojmy, rozdělení el. sítí, Odvození parametrů vedení (odpor, indukčnost) Odvození parametrů vedení (kapacita, svod) Souměrné složky parametrů vedení Základní výpočtové metody vedení, ss vedení Výpočty uzlových sítí NN a VN Výpočty sítí VVN a ZVN - exaktní metoda Výpočty sítí VVN a ZVN – náhradní články Aplikace Thomsonových rovnic na stejnosměrná a střídavá vedení Zvláštní stavy vedení Výpočtové metody složitých střídavých sítí - Gaus Seidlova metoda Newton Rapsonova metoda výpočtu střídavých sítí Trojfázové sítě s nesymetrickou zátěží Nesinusové průběhy proudu a napětí Cvičení: Úvodní hodina, zápis do cvičení, bezpečnost Parametry vedení – indukčnost, kapacita Nesouměrné soustavy, souměrné složky ss sítě (metoda min. hmotnosti) + výpočty st sítí Výpočet st sítí na program 1 (napájení ze tří stran) Dimenzování vodičů Výpočet uzlových st sítí (program 2) Výpočet vedení VVN exaktní metodou Laboratoře Vysvětlení Bizon projektant Nesinusové průběhy proudu a napětí Test Bizon projektant – možnost tvorby programu Zápočet Laboratoře: Dlouhá vedení - konstanty 3 fázové systémy Projekty: Výpočet střídavých sítí (napájení ze tří stran) Výpočet střídavých uzlových sítí Tvorba sítí (SW Bizon)

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  25
        Zkouška Zkouška 60  11
Rozsah povinné účasti: Podmínka zápočtu - min. 25. bodů + účast na měřeních a odevzdání protokolu. Žádná odpověď na zkušební otázku nesmí být hodnocena nula body.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0713A060003) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A060003) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A060003) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A060003) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0713A060003) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0713A060003) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku