410-4113/03 – Vybrané principy elektroenergetiky (VPE)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity4
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Veleslav MachGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Veleslav Mach
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FUL0005 Ing. Jan Fulneček, Ph.D.
GON72 prof. Ing. Radomír Goňo, Ph.D.
MAH30 doc. Dr. Ing. Veleslav Mach
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Objasnit základní principy fyziky pro elektroenergetiku. Prokázat aplikace principů na projektu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Úkolem předmětu je prohloubit fyzikální pohled na podstatu jevů uplatňovaných v praxi elektroenergetiky. Na dosud studované problematice bude ukázána fyzikální podstata a vzájemné souvislosti. Cílem předmětu je využít pro další studium hlubšího pochopení probíraných zákonitostí.

Povinná literatura:

Mach, Veleslav: Sylabus "Vybrané principy elektroenergetiky"

Doporučená literatura:

Székely, Juraj: Teoretická elektrotechnika. Bratislava : ALFA, 1972

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: projekt 20 bodů, test 25 bodů, minimálně 25 bodů

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Výklad, problém, Maxwellovy rovnice, integrální a diferenciální veličiny, jednotky, vlastnost prostředí. 2. Řešení pole (výpočet; měření - chyby, nejistoty; model), základní druhy polí - obvody, dualita. 3. Elektrostatické pole: Pole svazkového vodiče, Okrajový jev. 4. Elektrostatické pole: Pole kulového jiskřiště, Kulička v homogenním poli. 5. Stacionární proudové pole: krokové napětí, Deflektor koncovky. 6. Stacionární magnetické pole: Kapacita vzdušného vedení a kabelu. 7. Kvazistacionární pole: Indukčnost vzdušného vedení. 8. REM, Poyntingův vektor, ztráty při přenosu energie. 9. Sdílení tepla, Tepelný průraz. 10. Mechanika, Hookův zákon, vedení - Rovnice řetězovky, účinky zkratu - Nosník na podporách. 11. Mechanika - dynamika: Srážky částic, Rozběh elektrického pohonu. 12. Indukční ohřev. 13. Dielektrický ohřev. Cvičení: Podmínky zápočtu, cíle předmětu, základní pojmy. Zadání individuálního projektu. Elektrické obvody. Elektromagnetické pole. Závěrečný test. Odevzdání projektu a zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: Projekt 40 b Test 25 b 7 příkladů 35 b

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0713A060003) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A060003) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A060003) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A060003) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0713A060003) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0713A060003) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku