410-4115/02 – Přechodné jevy v elektrizačních soustavách (PJES)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity8
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Zdeněk MedvecGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Zdeněk Medvec
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOT0131 Ing. Michal Kotulla
MED40 doc. Dr. Ing. Zdeněk Medvec
MOL03 Ing. Petr Moldřík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu student umí definovat a vysvětlit mimořádné stavy v elektrických sítích a umí vypočítat potřebné údaje pro návrh el. zařízení z hlediska mimořádných stavů, zejména zkratů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět podává ucelený pohled na mimořádné stavy v elektrizačních soustavách, zejména poskytuje ucelené informace o řešení zkratů a stability elektrizačních soustav.

Povinná literatura:

1. Trojánek Z., Hájek J., Kvasnica P.: Přechodné jevy v elektrizačních soustavách, SNTL/ALFA 1987. 2. Anderson, P.M., Fouad, A.A.: Power system control and stability. Iowa, 1977.

Doporučená literatura:

1. Medvec Z.: Přechodové jevy v elektrizačních soustavách. Návody do cvičení. Skriptum VŠB-TU Ostrava, 2001. 2. ČSN EN 60909-0. Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách. Květen 2002. 3. Machowski, J., Bialek, J.W., Bumby, J.R.: Power system dynamics and stability. Wiley, 1997.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování protokolů z laboratorních úloh, zpracování samostatných projektů, test. Podmínky udělení zápočtu: Získání min. 15b, účast na laboratorních cvičeních.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Definice a rozdělení přechodných jevů. Elektromagnetické přechodné jevy v elektrizačních soustavách Trojfázový zkrat napájený ideálním zdrojem. Trojfázový zkrat synchronního stroje. Trojfázový zkrat na svorkách (v blízkosti) asynchronního motoru. Charakteristické hodnoty zkratového proudu v obecné síti. Parametry článků elektrizační soustavy v souměrných složkových soustavách. Nesymetrické provozní stavy elektrizační soustavy. Poznámky k praktickému výpočtu zkratových proudů. Výpočet zkratových proudů ve složitých elektrizačních soustavách. Dimenzování elektrických zařízení dle účinků zkratových proudů. Zemní spojení v elektrizační soustavě. Přechodná přepětí při zemním spojení. Elektromechanické přechodné jevy v elektrizační soustavě. Podstata elektromechanických přechodných jevů. Statická stabilita jednoduché soustavy alternátor - tvrdá síť. Dynamická stabilita jednoduché soustavy - pravidlo ploch, křivka kyvu. Stabilita složité elektrizační soustavy. Nesynchronní chod elektrizační soustavy. Prostředky ke zlepšení stability elektrizační soustavy. Cvičení: Úvod, bezpečnostní školení, analýza obvodů metodou souměrných složek. Zkraty - výpočty zkratových proudů dle ČSN 33 3020. Zkraty - výpočty souměrných zkratů. Zkraty - výpočty nesouměrných zkratů. Zkraty - vliv asynchronních motorů na zkratové poměry. Zkraty - kontrola zařízení na účinky zkratových proudů. Zkraty - dimenzování zařízení na dynamické účinky zkratových proudů. Výpočet poměrů při zemním spojení. Výpočet statické stability. Výpočet dynamické stability. Zápočtové cvičení. Laboratorní měření: Měření zkratových poměrů na modelu. Měření poměrů při zemním spojení na modelu. Měření na trojfázovém modelu vedení 220 kV. Projekty: Výpočet souměrných zkratových proudů Výpočet nesouměrných zkratových proudů Výpočet statické a dynamické stability

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti: Test.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0713A060004) Elektroenergetika EEN P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0713A060004) Elektroenergetika EEN P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A060004) Elektroenergetika EEN P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N0713A060004) Elektroenergetika EEN P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N0713A060004) Elektroenergetika EEN P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky



2021/2022 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní