410-4116/02 – Elektrotepelná technika (ETT)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity8
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRA50 prof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc.
KRA24 doc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po abolsovávní předmětu student umí aplikovat fyzikální zákony šíření tepla do jednotlivých druhů elektrotepelných technologických principů. Prokáže schopnost navrhnout způsob elektrického vytápění a elektrického ohřevu podle technologického zadání. Ve cvičení aplikuje teoretické poznatky z přednášek na výpočty přenosů energie v jednotlivých technologických principech a prokáže praktické schopnosti při měření v laboratořích. Ve dvou programech prokáže schopnost samostatného návrhu zadaného elektrotepelného zařízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět zahrnuje teoretickou pasáž s aplikacemi fyzikálních zákonů šíření tepla. Dále se věnuje komplexu elektrického vytápění a průmyslovým aplikacím odporového, indukčního, obloukového, dielektrického, elektronového a laserového principu využití přeměny elektrické energie v tepelnou.

Povinná literatura:

Rada, J. a kol: Elektrotepelná technika SNTL Praha 1985 Hradílek, Z.: Elektrické teplo, Skripta VŠB Ostrava 1989 Žídek J., Gavlas J.: Elektrické teplo - návody do cvičení Hradílek, Z., a kol.: Elektrotepelná zařízení, IN-EL,Praha 1997 Hradílek, Z., a kol: Elektrotepelná technika, simulace, počítačové programy, VŠB TU Ostrava,Monografie 2001

Doporučená literatura:

Hradílek, Z.: Elektrotepelná technika, Skripta VŠB TU 1996, ISBN 80-7078-323-0. Hradílek, Z., a kolektiv: Elektrotepelná technika , Simulace a počítačové programy,Skripta VŠB TUO 2001, ISBN 80-7078-874-7. Elektronická forma podpory, CD ROM. Rada, J., Hradílek, Z. akol: Elektrotepelná technika, SNTL Praha, 19985 Hering, M.: Podstawy elektrotermii cz. I a II. Kniha Warszawa, 1992, 1998, ISBN 83-204-1384-2. Hradílek, Z. a kolektiv: Elektrotepelná zařízení , Kniha IN-EL Praha 1997, ISBN 80-902333-2-5. Žídek, J., Gavlas,, J.: Elektrické teplo. Návody do cvičení. Studijní pomůcky - Sylaby Elektrické vytápění . Učební texty r. 1999, Hradílek, Z. Elektrické vytápění r. 2000 . učební texty.Hradílek, Z.,Gavlas, J. Elektrické zdroje napájení indukčních zařízení v r. 2001. Sajdak Indukční ohřev r. 2000. Cz. Sajdak. Programy komputerowe. Elektronická forma podpory CD ROM. PIKT a PIKP.Zásady projektování indukčních kanálkových pecí. Sajdak, Kurek, r. 1997. Hradílek, Z., Gavlas.,: Řízení energetických parametrů obloukových pecí, r. 1997.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Podrobný rozpis bodů z jednotlivých úkolů je v sekci studijní materiály tohoto předmětu na http://fei1.vsb.cz/kat451/studium/f_studium.htm Je nutné: Zůčastnit se měření všech laboratorních úloh a odevzdat je v daném termínu, formě a způsobem. Vypracovat zadané programy a opět je v daném termínu, formě a způsobem odevzdat. Absolvovat daný písemný test. Poznámka: Termín odevzdání jednotlivých úkolů bude vždy určen při jejich zadání. Navíc je třeba splnit ještě následující: Z každého úkolu získat minimálně 1 bod. Každý úkol je možno odevzdat pouze jednou (není možno práci postupně vylepšovat). Opravný test je možno znovu psát pouze v případě, že výsledek prvního je 0 bodů. Poznámka: Pro opravný test a jeho bodování platí jiné podmínky než pro první.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Základy šíření tepla, kondukce, konvekce, radiace. Analogie mezi polem teplotním a elektrickým Speciální konstrukční a materiálová problematika. Výpočty topných elementů. Elektrické teplo odporové. Přímý a nepřímý ohřev. Elektrické odporové pece Elektrické vytápění, teoretické aspekty. Systémy elektrického vytápění. Oblouková elektrotepelná zařízení. Fyzikální princip vzniku oblouku. Kruhový diagram, nesymetrie napájení. El. zařízení průmyslových elektrických obloukových pecí /EOP/ Pracovní charakteristiky EOP, energetická bilance EOP. Indukční elektrotepelná zařízení. Fyzikální princip přenosu tepla. Indukční zařízení na tavení, prohřívání a povrchový ohřev. Elektrické zdroje indukčního tepla, kanálkové indukční pece. Dielektrická elektrotepelná zařízení. Elektrické zdroje.Praktické využití. Mikrovlnný ohřev. Elektronová elektrotepelná zařízení. Laserová elektrotepelná zařízení. Svařování, elektrické svařovací zdroje. Světové výzkumy a nejnovější poznatky v elektrotepelné technice Cvičení: Seznámení s požadavky pro absolvování cvičení. Bezpečnostní předpisy. Organizace práce v laboratoři. Videofilm o zařízeních využívaných v elektrotepelné technice. Pokyny pro zpracování laboratorních úloh. Fyzikální základy šíření tepla. Veličiny, symboly, jednotky. Vztahy mezi tepelnou a mechanickou energií. Oteplovací a ochlazovací děj. Analogie mezi elektrickým a tepelným polem. Vedení tepla. Chlazení elektrických zařízení a polovodičových prvků. Přenos tepla prouděním a sáláním. Odporová elektrotepelná zařízení. Návrh topného elementu. Přímý a nepřímý odporový ohřev. Odporové pece. Výpočet doby ohřevu. Indukční elektrotepelná zařízení. Oblouková elektrotepelná zařízení. Kružnicový diagram EOP. Regulace pecního trafa. Tlumivka. Krátká cesta elektrické obloukové pece. Indukční elektrotepelná zařízení. Návrh indukční pece. Dielektrický ohřev. Závěrečný písemný test. Laboratoře: Lab.cvič. č.1 - Přímý odporový ohřev. Lab.cvič. č.2 - Symetrizace jednofázové zátěže. Lab.cvič. č.3 - Měření na indukční peci. Projekty: Výpočet krátké cesty elekrické obloukové pece Výpočet nepřímého odporového ohřevu Výpočet indukční kelímkové pece

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 20
                Laboratorní práce Laboratorní práce 10  2
                Projekty Projekt 25  3
                Písemka Písemka 10  1
        Zkouška Zkouška 55 (55) 11 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 33  6
                Ústní zkouška Ústní zkouška 22  5
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS - mgr. 2019/2020 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2018/2019 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2017/2018 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2016/2017 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2015/2016 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok

Hodnocení Výuky2018/2019 letní
2017/2018 letní