410-4118/01 – Energetické problémy elektrotepelných zařízení (EPEZ)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRA50 prof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc.
KRA24 doc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu student umí aplikovat teorii do návrhů způsobu elektrického vytápění, umí posoudit rušivé účinky elektrotepelných zařízení na napájecí elektrické sítě a navrhnout možnosti jejich omezení. Ve cvičení, laboratořích a projektech prokáže schopnost vypočítat a navrhnout elektrotepelná zařízení s počítačovou podporou při aplikaci variantního řešení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět se věnuje průmyslovým aplikacím odporového, indukčního, obloukového, dielektrického, elektronového a laserového principu využití přeměny elektrické energie v tepelnou, jejich optimalizaci s ohledem na energetickou náročnost a eliminací jejich rušivých vlivů na napájecí síť. Dále zahrnuje energetickou problematiku elektrického vytápění.

Povinná literatura:

Hradílek, Z., Lázničková, I., Král, V. Elektrotepelná technika. Praha: ČVUT Praha, 2011, ISBN 978-80-01-043938-9 Hradílek, Z. Elektroenergetika distribučních a průmyslových zařízení. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Montanex, 2008 Hradílek, Z. a kol. Elektrotepelná technika. Simulace - počítačové programy. Ostrava: Skripta VŠB-TU Ostrava, 2001 Metaxas, A. C. Foundations of electroheat: a unified approach. Chichester: Wiley, 1996. ISBN 9780471956440

Doporučená literatura:

Hradílek, Z. Elektrotepelná technika. Ostrava: Skripta VŠB TU Ostrava, 1996, ISBN 80-7078-323-0. Hradílek, Z., a kol. Elektrotepelná technika, Simulace a počítačové programy. Ostrava: Skripta VŠB TU Ostrava, 2001, ISBN 80-7078-874-7 Hradílek, Z. a kol. Elektrotepelná zařízení. Praha: IN-EL Praha, 1997, ISBN 80-902333-2-5 Žídek, J., Gavlas, J. Elektrické teplo - návody do cvičení. Ostrava: Skripta VŠB-TU Ostrava

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Podrobný rozpis bodů z jednotlivých úkolů je v sekci studijní materiály tohoto předmětu na http://fei1.vsb.cz/kat451/studium/f_studium.htm Je nutné: Vypracovat zadané program a v daném termínu, formě a je způsobem odevzdat. Poznámka: Termín odevzdání jednotlivých úkolů bude vždy určen při jejich zadání. Navíc je třeba splnit ještě následující: Z každého úkolu získat minimálně 1 bod. Každý úkol je možno odevzdat pouze jednou (není možno práci postupně vylepšovat).

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Elektrické teplo odporové. Alternativní zdroje pro elektrické vytápění. Automatická regulace vytápění. Určení příkonu distribučních transformátorů zásobujících elektrické vytápění. Závislost na venkovní teplotě. Jištění a zapojení elektrotepelných spotřebičů. Odlehčovače zátěže. Energetika podlahového vytápění. Rušivé vlivy EOP v napájecích sítích. Příčiny vzniku kolísání proudu u EOP. Kategorie kolísání napětí. Možnosti snížení rušivých vlivů EOP. Kompenzační zařízení u EOP. Řízení energetického režimu EOP, řízení počítačem podle BBC. Snížení energetické náročnosti. Diagnostika počítačem sloupcové diagramy. Optimalizace energetického režimu EOP využíváním reaktoru. Problémy nesymetrie zatížení u indukčních zařízení. Energetické zdroje pro vysokofrekvenční povrchový ohřev. Cvičení: Zdroje pro zařízení s přímým a nepřímým odporovým ohřevem a jejich návrh. Ohřev pomocí topných řetězů, pásů a kabelů. Průmyslové aplikace. Napájecí zdroje pro ohřev s topnými řetězy a pásy. Systémy regulace. Bezpečnost provozu. Způsoby elektrického vytápění, návrh a použití. Regulace elektrického vytápění a ekonomika provozu. Energetické režimy obloukových pecí, jednotlivé etapy tavby a jejich energetická náročnost. Metody řízení energetického režimu EOP a prostředky pro jeho zajištění. Základní parametry elek. oblouku, prostředky ovlivňující přenos energie. Zpětné vlivy elektrického oblouku na napájecí soustavu, jejich omezení, kompenzace napětí a účiníku. Ekonomické hodnocení provozu EOP, optimalizace energetického režimu. Indukční zařízení, způsoby použití, napájecí zdroje. Problematika nesymetrického zatížení. Návrh indukčních zařízení s počítačovou podporou. Vysokofrekvenční povrchový ohřev, použití,napájecí zdroje. Obecná problematika návrhu a použití elektrotepelných zařízení, aplikace a variantní řešení. Projekty: Optimalizace přímého odporového ohřevu s pomocí simulačního software. Pracovní charakteristiky EOP.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  20
        Zkouška Zkouška 55  6 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2010/2011 letní