410-4118/03 – Energetické problémy elektrotepelných zařízení (EPEZ)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity8
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRA50 prof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc.
KRA24 doc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.
MUH0004 Ing. Peter Mühl
VAV0168 Ing. Lukáš Vávra
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 15+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu student umí aplikovat teorii do návrhů způsobu elektrického vytápění, umí posoudit rušivé účinky elektrotepelných zařízení na napájecí elektrické sítě a navrhnout možnosti jejich omezení. Ve cvičení, laboratořích a projektech prokáže schopnost vypočítat a navrhnout elektrotepelná zařízení s počítačovou podporou při aplikaci variantního řešení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět se věnuje průmyslovým aplikacím odporového, indukčního, obloukového, dielektrického, elektronového a laserového principu využití přeměny elektrické energie v tepelnou, jejich optimalizaci s ohledem na energetickou náročnost a eliminací jejich rušivých vlivů na napájecí síť. Dále zahrnuje energetickou problematiku elektrického vytápění.

Povinná literatura:

Hradílek, Z., Lázničková, I., Král, V. Elektrotepelná technika. Praha: ČVUT Praha, 2011, ISBN 978-80-01-043938-9 Hradílek, Z. Elektroenergetika distribučních a průmyslových zařízení. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Montanex, 2008 Hradílek, Z. a kol. Elektrotepelná technika. Simulace - počítačové programy. Ostrava: Skripta VŠB-TU Ostrava, 2001 Metaxas, A. C. Foundations of electroheat: a unified approach. Chichester: Wiley, 1996. ISBN 9780471956440

Doporučená literatura:

Hradílek, Z. Elektrotepelná technika. Ostrava: Skripta VŠB TU Ostrava, 1996, ISBN 80-7078-323-0. Hradílek, Z., a kol. Elektrotepelná technika, Simulace a počítačové programy. Ostrava: Skripta VŠB TU Ostrava, 2001, ISBN 80-7078-874-7 Hradílek, Z. a kol. Elektrotepelná zařízení. Praha: IN-EL Praha, 1997, ISBN 80-902333-2-5 Žídek, J., Gavlas, J. Elektrické teplo - návody do cvičení. Ostrava: Skripta VŠB-TU Ostrava

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Podrobný rozpis bodů z jednotlivých úkolů je v sekci studijní materiály tohoto předmětu na http://fei1.vsb.cz/kat451/studium/f_studium.htm Je nutné: Vypracovat zadané program a v daném termínu, formě a je způsobem odevzdat. Poznámka: Termín odevzdání jednotlivých úkolů bude vždy určen při jejich zadání. Navíc je třeba splnit ještě následující: Z každého úkolu získat minimálně 1 bod. Každý úkol je možno odevzdat pouze jednou (není možno práci postupně vylepšovat).

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Přenos tepla. Elektrické teplo odporové. Elektrické obloukové pece (EOP) - charakteristiky oblouku, kruhový diagram, nesymetrie napájení, pracovní charakteristiky. EOP - energetická bilance, rušivé vlivy, možnosti potlačení. Optimalizace energetického režimu EOP reaktorem, kompenzační zařízení u EOP, diagnostika EOP. Plazmová elektrotepelná zařízení. Indukční elektrotepelná zařízení - pece kelímkové a kanálkové. Indukční povrchový ohřev, prohřev, pájení a svařování. Nesymetrie u indukčních elektrotepelných zařízení zařízení. Dielektrický ohřev. Zdroje pro indukční a dielektrické ohřevy. Mikrovlnný ohřev. Elektronový ohřev. Laserová elektrotepelná zařízení. Obloukové a odporové svařování. Jištění a zapojení elektrotepelných spotřebičů. Odlehčovače zátěže. Elektrické vytápění. Návrh elektrického vytápění. Automatická regulace vytápění. Energetika podlahového vytápění. Cvičení: Seznámení s požadavky pro absolvování cvičení. Bezpečnostní předpisy. Pokyny pro zpracování projektů a protokolů. Návrh elektrické odporové pece Nepřímý odporový ohřev - regulace pece, porovnání spotřeby energie pro ohřev vsázky teoretickým výpočtem a měřením na laboratorní peci. Nepřímý odporový ohřev - výpočet doby ohřevu vsázky. Přímý odporový ohřev. Výpočet krátké cesty EOP. Tlumivka. EOP - práce s kruhovým diagramem, pracovní charakteristiky. Řídicí systémy EOP. Návrh indukční kelímkové pece. Zadání projektů. Indukční kanálkové pece. Dielektrický ohřev. Výpočet tepelných ztrát. Návrh elektrického vytápění, ekonomické zhodnocení. Zápočtový test. Laboratoře: Přímý odporový ohřev. Symetrizace jednofázové zátěže. Projekty: Optimalizace nepřímého odporového ohřevu. Optimalizace přímého odporového ohřevu. Optimalizace elektrické obloukové pece.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 20
                Písemka Písemka 10  1
                Projekty Projekt 25  3
                Laboratorní práce Laboratorní práce 10  2
        Zkouška Zkouška 55 (55) 11
                Písemná zkouška Písemná zkouška 33  3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 22  2
Rozsah povinné účasti: Účast na všech hodnocených úkolech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0713A060003) Elektroenergetika EEN K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A060003) Elektroenergetika EEN P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A060003) Elektroenergetika EEN K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A060003) Elektroenergetika EEN P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0713A060003) Elektroenergetika EEN P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0713A060003) Elektroenergetika EEN K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku