410-4119/01 – Elektrické přístroje II (EP II)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity6
Garant předmětuIng. Petr Kačor, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petr Kačor, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HYT30 Ing. Zdeněk Hytka, CSc.
KAC37 Ing. Petr Kačor, Ph.D.
MOL03 Ing. Petr Moldřík, Ph.D.
POR06 Ing. Roman Portužák, CSc.
SIK07 Ing. Tadeusz Sikora, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+4
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+17

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti znají názvosloví přístrojů nn, význam jištění, provedení jisticích přístrojů, nastavení selektivity, měření charakteristik a praktické použití v elektroenergetice a v elektrických pohonech.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět navazující na Elektrické přístroje. Zabývá se významem jištění, funkcí a konstrukcí pojistky, jističe. Funkcí stykače v el. obvodu a jeho konstrukcí. Přepětím v el. soustavě a svodiči přepětí. V závěru pak použitím, provedením a návrhem výkonových rezistorů, tlumivek a kondenzátorů. Dále předmět rozebírá problematiku elektrického kontaktu a stejnosměrných a střídavých elektromagnetů.

Povinná literatura:

1. Havelka, O.: Elektrické přístroje, SNTL Praha, 1985 2. Bull, B.K.: Elektrické přístroje, SNTL Praha, 1978 3. Cigánek, L.: Elektrické přístroje spínací, ochranné a řídící, SNTL Praha, 1956 4. Tajev, I.S.: Električeskije apparaty, Moskva, Energija 1977 5. Mason, J.R.: Switch engineering handbook, New York, 1993 6. Slade, P. G. - Electrical Contacts, CRC Press, 1999, ISBN: 0824719344 7. Flurscheim, Ch. H. - Power Circuit Breaker Theory and Design, IEE, 1982, ISBN: 0906048702 8. Nakanishi - Switching Phenomena in High-Voltage Circuit Breakers, CRC Press, 1991, ISBN: 0824785436

Doporučená literatura:

1. Flurscheim, Ch. H. - Power Circuit Breaker Theory and Design, IEE, 1982, ISBN: 0906048702 2. Nakanishi - Switching Phenomena in High-Voltage Circuit Breakers, CRC Press, 1991, ISBN: 0824785436

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Odevzdání předepsaných zpráv ze cvičení Absolvování testu

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1.Význam přechodových dějů pro konstrukci a činnost elektrických přístrojů spínacích a řídících. 2.Význam jištění elektrických obvodů, jistící přístroje, základní pojmy. 3.Pojistky - podstata působení, charakteristika, omezovací schopnost, energie propuštěná pojistkou, doba tavení, doba hoření oblouku, rychlost vypínání. 4.Provedení pojistek nn a vn, vlastnosti, značení, nasazení, pojistky pomalé, pojistky rychlé - pro jištění polovodičů. 5.Jističe - konstrukční členění, tepelná spoušť, zkratová spoušť, charakteristiky, jejich výpočet a experimentální ověřování. 6.Provedení jističů pro malé, střední a velké proudy, jističe omezovací, ostatní typy spouští, nastavování jističů. 7.Nastavování ochran, selektivita jištění, použití jističů a pojistek. 8.Stykače - základní charakteristika, provedení stykačů, životnost, zapojení se stykači. 9.Elektrické kontakty – základní pojmy, stykový odpor, R-U diagram. 10.Cizí vrstvy na kontaktech, průchod proudu cizími vrstvami,materiály pro kontakty. 11.Navrhování kontaktního ústrojí spínacích přístrojů. 12.Elektromagnet jako měnič energie. 13.Tahová charakteristika statická a dynamická stejnosměrného elektromagnetu. 14.Elektromagnety střídavého proudu, závit nakrátko. 15.Ostatní elektromagnetické aplikace – separátory, upínadla, břemenové magnety, permanentní magnety. Cvičení: Úvodní cvičení. Výpočty kontaktního ústrojí spínacího přístroje Návrh stejnosměrného elektromagnetu. Test. Závěrečné cvičení. Laboratoře: Měření charakteristiky tepelné spouště jističe nn. Měření oteplení jističe nn, stanovení ustáleného oteplení Měření propuštěné energie jističem nn při zkratu Měření na stykačích a zapojení základních obvodů se stykači

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  11
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na laboratorních cvičeních

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0713A060003) Elektroenergetika ESP K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N0713A060003) Elektroenergetika ESP P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (N0713A060003) Elektroenergetika ESP K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (N0713A060003) Elektroenergetika ESP P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N0713A060003) Elektroenergetika ESP P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (N0713A060003) Elektroenergetika ESP K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku