410-4120/02 – Elektrické přístroje III (ELP3)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity8
Garant předmětuIng. Petr Kačor, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petr Kačor, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAC37 Ing. Petr Kačor, Ph.D.
VRZ0008 Ing. Matouš Vrzala
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+4
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+17

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student umí vypočítat energii elektrického oblouku. Mají přehled v provedení, vlastnostech a nasazení spínacích přístrojů a rozváděčů vn a vvn v praxi. Student zná problematiku měřících transformátorů proudu a napětí a jejich návrhu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět navazující na předmět Elektrické přístroje II. Teorie spínacích přístrojů je doplněna o teorii MTN a MTP, včetně používaných materiálů a technologie výroby a jejich návrhů. Hlavní část je věnována rozdělení el. přístrojů vn vvn a zvn, jejich provozním vlastnostem a provedením. V závěrečné části je předmět doplněn o problematiku výpočtu energie el. oblouku střídavého proudu.

Povinná literatura:

Havelka, O.: Elektrické přístroje, SNTL Praha, 1985 Havelka, O., Gross, B.: Elektrické přístroje II, skriptum VUT Brno, 1983 Holm, R.: Electric Contacts, Moskva, 1961, ruský překlad Vávra, Novotný:Elektrické přístroje a rozváděče vn, SNTL 1985 Bárta,Vostracký: Spínací přístroje vvn, SNTL 1983 Mason, J.R.: Switch engineering handbook, New York, 1993

Doporučená literatura:

Holm, R.: Electric Contacts, Moskva, 1961, Mason, J.R.: Switch engineering handbook, New York, 1993

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Odevzdání předepsaných zpráv ze cvičení Absolvování testu

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1.Provedení přístrojů - spínací přístroje bez zhášedel, odpojovače vn, vvn a zvn, 2.Magnetické vypínače - princip, zhášecí komory, vypínače vn, omezovací vypínače, stejnosměrné rychlovypínače. 3.Vypínače kapalinové a s pevným hasivem, volné hoření oblouku v oleji, zhášedla, vypínače olejové, maloolejové a vodní. 4.Tlakovzdušné vypínače, princip zhášedel, vypínače vn, vypínače vvn a zvn, vypínače autopneumatické. 5.Vypínače plynové, fluorid sírový a jeho vlastnosti, oblouk v SF6, vypínače s fluoridem sírovým, dvoutlaká soustava, autopneumatický vypínač, zapouzdřené systémy. 6.Vakuové vypínače, vlastnosti vakua, oblouk ve vakuu, technologie v akuového zhášedla, vlastnosti a trendy vývoje vakuové spínací techniky. 7.Rozvodny a rozváděče - základní pojmy a členění, rozváděče vn a nn, rozvodny vvn, zapouzdřené systémy a trendy rozvoje. 8.Energie oblouku střídavého proudu - základní pojmy, obloukový proud, obloukové napětí. 9.Energie oblouku střídavého proudu - výpočet pro sinusový průběh proudu. 10.Energie oblouku střídavého proudu - výpočet maximálních a minimálních hodnot energie, význam výpočtu energie. 11.Měřící transformátory proudu a napětí – základní pojmy, rozdělení a použití. 12.MTN – základní charakteristiky, chyba MTN, dovolené pole chyb, závislost chyb na různých veličinách. Návrh MTN. 13.MTP - základní charakteristiky, chyba MTP, dovolené pole chyb, závislost chyb na různých veličinách. Návrh MTP. 14.Provedení a výroba MTN a MTP. Cvičení: Seznámení se s laboratorním řádem, provedení bezpečnostního školení, program laboratorních cvičení, grafická úprava prací. Výpočet obloukové energie. Návrh měřícího transformátoru proudu. Test. Zhodnocení průběhu cvičení, opravy programů udělování zápočtů. Laboratoře: 1.Měření na elektrických kontaktech. 2.Měření vlastních časů vypínačů vn. Projekty: Je zadaná samostatná práce, kterou student vypracuje v době mimo výuku. Projektem se rozumí výpočty, výkresová dokumentace a protokoly z laboratorních cvičení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  11 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na laboratorních cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0713A060004) Elektroenergetika ESP P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N0713A060004) Elektroenergetika ESP P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N0713A060004) Elektroenergetika ESP P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N0713A060004) Elektroenergetika ESP P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N0713A060004) Elektroenergetika ESP P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní