410-4121/02 – Elektrické stroje III (ELS3)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BER30 Ing. Petr Bernat, Ph.D.
KAC37 Ing. Petr Kačor, Ph.D.
MIS01 prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+7

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent ovládne vědomostí nutné pro pracovníky středního stupně řízení a techniky zabývajícími se provozem, údržbou el. strojů a projektováním jednoduchých el. pohonů. Získané vědomosti poslouží absolventům tohoto typu studia k řešení provozních problémů el. strojů a pohonů a také při projektování menších celků.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Charakteristika prostředí a namáhání za nichž el. stroje pracují, pracovní režimy strojů, poruchové stavy a jejich řešení, regulaci otáček motorů včetně diagnostiky a spolehlivosti el.strojů.. Přednášky: Charakteristika a definice různých provozních prostředí Degradační děje v elektrických strojích a jejich vliv na funkční vlastnosti. Provozní a poruchové stavy transformátorů. (Zkraty, děje při připojování k síti). Vlastnosti asynchronního motoru napájeného nesinusovým napětím. Provoz asynchronního motoru při napájení z měniče frekvence. Rozběh a brždění asynchronních motorů. Druhy, způsoby a vlastnosti. Způsoby rozběhu synchronních motorů, provozní vlastnosti synchronních strojů. Provoz stejnosměrných strojů. Činnost kluzného kontaktu. Vlastnosti stejnosměrných strojů při napájení zvlněným proudem. Technická diagnostika. Druhy a způsoby diagnostiky. Spolehlivost a diagnostika transformátorů měření a diagnostika olejů. Spolehlivost elektrických strojů točivých a jejich jednotlivých částí. Diagnostika elektrických strojů točivých. Měřitelné veličiny pro jednotlivé části elektrických strojů. Cvičení: Výpočtové cvičení 1 z transformátorů. Výpočtové cvičení 2 z asynchronních strojů. Výpočtové cvičení 3 ze synchronních strojů Výpočtové cvičení 4 ze stejnosměrných strojů. Laboratoře: Seznamení s laboratoří, bezpečnost práce, podmínky zápočtu, požadavky na protokoly. Měření zapínacího rázu transformátoru. Měření na synchronním stroji. Diagnostika transformátoru. Diagnostika asynchronního stroje. Zápočtový test.

Povinná literatura:

Jezierski, E.: Transformátory - teoretické základy, ACADEMIA Praha, 1973 Leitl, R.: Spolehlivost elektrotechnických systémů, SNTL Praha, 1990 Heller, B. - Hamata, V.: Přídavná pole, síly a ztráty v asynchronním stroji, Československá akademie věd Praha, 1961 Hamata, V.: Hluk elektrických strojů, ACADEMIA Praha, 1987

Doporučená literatura:

Hrabovcová,V., Rafajdus,P.: Elektrické stroje, teória a príklady, Žilinská univerzita, 2009 Heller, B. - Hamata, V.: Přídavná pole, síly a ztráty v asynchronním stroji, Československá akademie věd Praha, 1961 Hrabovcová,V.,Rafajdus,P., Franko,M., Hudák,P.: Meranie a modelovanie elektrických strojov, Žilinská univerzita, 2014 R. Fischer : Elektrische Maschinen. Carl Hanser Verlag, Munchen, Wien, 1992.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Charakteristika a definice různých provozních prostředí Degradační děje v elektrických strojích a jejich vliv na funkční vlastnosti. Provozní a poruchové stavy transformátorů. (Zkraty, děje při připojování k síti). Vlastnosti asynchronního motoru napájeného nesinusovým napětím. Provoz asynchronního motoru při napájení z měniče frekvence. Rozběh a brždění asynchronních motorů. Druhy, způsoby a vlastnosti. Způsoby rozběhu synchronních motorů, provozní vlastnosti synchronních strojů. Provoz stejnosměrných strojů. Činnost kluzného kontaktu. Vlastnosti stejnosměrných strojů při napájení zvlněným proudem. Technická diagnostika. Druhy a způsoby diagnostiky. Spolehlivost a diagnostika transformátorů měření a diagnostika olejů. Spolehlivost elektrických strojů točivých a jejich jednotlivých částí. Diagnostika elektrických strojů točivých. Měřitelné veličiny pro jednotlivé části elektrických strojů. Cvičení: Výpočtové cvičení 1 z transformátorů. Výpočtové cvičení 2 z asynchronních strojů. Výpočtové cvičení 3 ze synchronních strojů Výpočtové cvičení 4 ze stejnosměrných strojů. Laboratoře: Seznámení s laboratoří, bezpečnost práce, podmínky zápočtu, požadavky na protokoly. Měření zapínacího rázu transformátoru. Měření na synchronním stroji. Diagnostika transformátoru. Diagnostika asynchronního stroje. Zápočtový test.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  25
        Zkouška Zkouška 55  6 3
Rozsah povinné účasti: Plná účast na všech laboratorních cvičeních (účast na laboratorních cvičeních je podmíněna absolvováním školení o bezpečnosti práce v laboratoři, které je prováděno v prvním týdnu semestru). Odevzdání všech protokolů laboratorních úloh. Absolvování zápočtového testu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0713A060004) Elektroenergetika ESP P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N0713A060004) Elektroenergetika ESP P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N0713A060004) Elektroenergetika ESP P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N0713A060004) Elektroenergetika ESP P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N0713A060004) Elektroenergetika ESP P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní