410-4123/01 – Elektrické ochrany (EOCH)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity6
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Zdeněk MedvecGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Zdeněk Medvec
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MED40 doc. Dr. Ing. Zdeněk Medvec
VRZ0008 Ing. Matouš Vrzala
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vysvětlit a objasnit studentům základní principy, provedení a působení klasických i moderních elektrických ochran a protihavarijních automatik. Po absolvování předmětu studenti dokáží získané vědomosti interpretovat, analyzovat a aplikovat při návrhu, nasazování a nastavování elektrických ochran v elektrizačních soustavách.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět se zabývá teorií elektrických ochran a jištění v elektroenergetických soustavách. Je zaměřen na ochrany vedení a transformátorů včetně důležitých protihavarijních automatik. Studentům jsou objasněny a vysvětleny principy a provedení elektromechanických, tranzistorových a digitálních ochran.

Povinná literatura:

1. Janíček, F., Chladný, V. a kol.: Digitálne ochrany v elektrizačnej sústave. STU Bratislava, 2004. 2. Haluzík E.: Ochrany automatiky v elektrických sítích. Skripta VUT Brno 1985 3. Dohnálek P.: Ochrany pro průmysl a energetiku, SNTL Praha 1991 4. Blackburn, J. Lewis: Protective relaying-principles and applications. Marcel Dekker, Inc., New York, 1998.

Doporučená literatura:

1. Dohnálek P.: Provoz a údržba ochran v energetice. SNTL Praha 1989 2. Dohnálek P.: Technika ochran. SNTL Praha 1989 3. ČSN 333051 - Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení. 4. Horowitz, S. H., Phaddke, A. G.:Power system relaying. RSP Press Ltd. Tauton, 1992.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování protokolů z laboratorních úloh, programu, test. Podmínky udělení zápočtu: Získání min. 20b, účast na laboratorních cvičeních. Ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Výpočet zkratových poměrů na vstupu ochran Základní pojmy z oboru ochran - definice ochran, rozdělení ochran, požadavky na ochrany, schématické značky ochran Základní členy ochran - členy ochran, filtry souměrných složek Provoz ochran - rušivé vlivy, zkoušení ochran, připojení ochran do elektrizační soustavy Elektromechanická a statická relé - relé elektromagnetická, stejnosměrná, elektrodynamická, indukční, závislá relé, polarizovaná relé, základní principy statických relé Ochrany vedení - ochrany nadproudové Ochrany vedení - měřící členy distančních ochran, nastavování DO Ochrany vedení - uspořádání distančních ochran, příčiny nesprávného měření DO Ochrany vedení - ochrany srovnávací, ochrany přípojnic, automatiky OZ, ochrany při zemním spojení Ochrany transformátorů - rozdílová ochrana, plynové relé, nádobová ochrana, záložní ochrany Přístrojové transformátory - přístrojové transformátory proudu, přístrojové transformátory napětí Přístrojové transformátory proudu - chyba PTP v ustáleném stavu, chyba PTP při přechodných dějích, dimenzování PTP pro ochrany rozdílové, rychlé distanční ochrany a pomalé ochrany, zapojení PTP Základní algoritmy chránění digitálních distančních ochran - diferenční distanční ochrana, distanční ochrana se vzorkováním, distanční ochrana s filtrací, distanční ochrana na principu dynamického popisu Protihavarijní automatiky - odlehčovací automatiky, automatiky pro udržení stability, automatika frekvenčního odlehčování, automatika přerušení asynchronního chodu Cvičení: Úvod, základní informace, bezpečnostní školení Výpočty zkratů pro nastavování ochran Řešení nastavování nadproudových ochran vedení Řešení nastavování distančních ochran vedení Řešení nastavování ochran transformátorů Návrh přístrojových transformátorů napětí a přístrojových transformátorů proudu Kontrola správného dimenzování JTP pro ochrany Zápočtové cvičení Laboratoře: Laboratorní měření na tranzistorové ochraně ALOX A 100 Laboratorní měření na distanční ochraně D114 Laboratorní měření na digitální ochraně 7SJ8032 Laboratorní měření na digitální ochraně SPAA 341 C2 Laboratorní měření na digitální ochraně SPAD 346 C Laboratorní měření na digitální ochraně SPAC 315 C Projekty: Návrh a nastavení elektrických ochran v síti vn Návrh a nastavení elektrických ochran v síti vvn

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  11 3
Rozsah povinné účasti: Test

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0713A060003) Elektroenergetika EEN P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0713A060003) Elektroenergetika EEN K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0713A060015) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0713A060015) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A060003) Elektroenergetika EEN K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A060003) Elektroenergetika EEN P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A060015) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A060015) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A060003) Elektroenergetika EEN K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A060003) Elektroenergetika EEN P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A060015) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A060015) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0713A060003) Elektroenergetika EEN P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0713A060003) Elektroenergetika EEN K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní