410-4124/01 – Projektování osvětlovacích soustav I (PrOS I)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity8
Garant předmětudoc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu A
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEC0034 Ing. Petr Běčák
NOV27 doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D.
VAL76 Ing. Pavel Valíček
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+7

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu student umí definovat problémy spojené s návrhem osvětlovacích soustav. Student umí vysvětlit a popsat složité výpočtové metody při řešení osvětlovacích soustav pro denní osvětlení, proslunění, vnitřní osvětlení, osvětlení sportovišť, osvětlení venkovních pracovních prostor, osvětlení komunikací, architektonické osvětlení, rušivé světlo a nouzové osvětlení. Student umí dále používat výpočetní programy určené k výpočtům osvětlovacích soustav. Při návrzích osvětlovacích soustav pak interpretovat poznatky a prokázat technické myšlení a tvůrčí přístup při řešení nových problémů týkajících se inteligentních systémů řízení osvětlení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět se ve své teoretické části zabývá požadavky norem na osvětlování venkovních i vnitřních prostorů pomocí denního i umělého světla. V praktické části je kladen důraz na aplikaci normativních požadavků do výpočetních programů pro osvětlenost, jasy a oslnění. Jsou zde vysvětleny požadavky na tvorbu světelně-technických návrhů.

Povinná literatura:

Habel J.: Světelná technika a osvětlování, FCC Public, Praha 1995 Kurzy osvětlovací techniky I až XXVI. VŠB Ostrava 1986 až 2008 Sylaby s učebními texty Katedry elektrotechniky jsou na stránkách http://www.fei.vsb.cz/kat452/

Doporučená literatura:

Firemní podklady ke světelným zdrojům, www.osram.cz. Firemní podklady ke světelným zdrojům a svítidlům, www.philips.cz. Firemní podklady k interiérovým svítidlům, www.inge.cz. Firemní podklady ke svítidlům, www.thornlight.cz. Firemní podklady k výpočetním programům, www.astra92.cz. Firemní podklady k výpočetním programům, www.relux.biz.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou vyžadovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Člověk, světlo, prostředí Ovlivňování zrakového orgánu vnějšími vlivy Parametry světelných zdrojů Parametry svítidel Údržba v osvětlení a její dopad na projekt osvětlení Návrh denního osvětlení a proslunění Osvětlování interiérů Osvětlování sportovišť Nouzové, bezpečnostní a protipanické osvětlení Osvětlování venkovních pracovních prostorů Osvětlování komunikací Architektonické osvětlení a rušivé světlo Řízení osvětlovacích soustav Měření osvětlení Cvičení: Člověk, světlo, prostředí Ovlivňování zrakového orgánu vnějšími vlivy Parametry světelných zdrojů Parametry svítidel Údržba v osvětlení a její dopad na projekt osvětlení Návrh denního osvětlení a proslunění Osvětlování interiérů Osvětlování sportovišť Nouzové, bezpečnostní a protipanické osvětlení Osvětlování venkovních pracovních prostorů Osvětlování komunikací Architektonické osvětlení a rušivé světlo Řízení osvětlovacích soustav Měření osvětlení

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  20
        Zkouška Zkouška 55  6
Rozsah povinné účasti: 80% účast na cvičeních

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0713A060003) Elektroenergetika ELS K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N0713A060003) Elektroenergetika ELS P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (N0713A060003) Elektroenergetika ELS K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (N0713A060003) Elektroenergetika ELS P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (N0713A060003) Elektroenergetika ELS P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (N0713A060003) Elektroenergetika ELS K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku