410-4125/01 – Řízení a spolehlivost elektrizačních soustav (ŘSES)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity8
Garant předmětuprof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu A
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GON72 prof. Ing. Radomír Goňo, Ph.D.
RUS40 prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Umět reprodukovat a aplikovat teorii řízení frekvence v nadřazené soustavě. Umět reprodukovat a aplikovat teorii řízení napětí v hladinách ZVN, VVN a VN. Umět reprodukovat a aplikovat teorii funkce transformátoru, kompenzátoru a generátoru z hlediska řízení napětí. Umět použít spolehlivostní výpočty ve vztahu k řízení elektrizační soustavy (globální ukazatele spolehlivosti).

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět se zabývá řízením frekvence v ES a algoritmy řízení frekvence. Dále je obsahem předmětu regulace napětí na všech napěťových hladinách, teorie funkce transformátoru, kompenzátoru a generátoru z hlediska řízení napětí. Předmět se rovněž zabývá kodexem přenosové soustavy,vztahem spolehlivosti a řízení ES a globálními ukazateli spolehlivosti dodávky elektrické energie. Umět reprodukovat a aplikovat teorii řízení frekvence v nadřazené soustavě. Umět reprodukovat a aplikovat teorii řízení napětí v hladinách ZVN, VVN a VN. Umět reprodukovat a aplikovat teorii funkce transformátoru, kompenzátoru a generátoru z hlediska řízení napětí. Umět použít spolehlivostní výpočty ve vztahu k řízení elektrizační soustavy (globální ukazatele spolehlivosti).

Povinná literatura:

Hradílek, Z. : Elektroenergetika- skripta VŠB Santarius, P.: Elektrické stanice a vedení-skripta VŠB Hodinka,M., Fecko,Š:, Němeček,F.: Přenos a rozvod elektrické energie. SNTL 1989 Praha Trojánek,Z., Hájek J.,Kvasnica,P.: Přechodové jevy v el. soustavách, SNTL 1988 Praha Haluzík E. : Řízení elektrizačních soustav skripta VUT Brno

Doporučená literatura:

Učební texty pro kombinovanou formu studia

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Zisk minimálně 25 b. Odevzdání výpočtového programu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Elektroenergetická soustava - univerzální charakteristiky Řízení frekvence - bilance činných výkonů v ES Primární, sekundární a terciální regulace frekvence Algoritmy řízení frekvence Regulace napětí - bilance jalových výkonů Transformátor v ES Speciální druhy transformátorů Generátory a synchronní kompenzátory HDO - prostředek pro řízení soustav Vztah spolehlivosti a řízení ES Globální ukazatele spolehlivosti Moderní aplikace metod výpočtu spolehlivosti Cvičení: Výpočty elektrických sítí Frekvenční charakteristiky sítě Řízení frekvence v sítí Napěťové charakteristiky sítě Náhradní model transformátoru a jeho modifikace Spolehlivostní výpočty SW pro výpočet spolehlivosti Exkurze Konzultace závěrečného projektu Konzultace závěrečného projektu Globální ukazatelé spolehlivosti Speciální spolehlivostní výpočty Projekty: Návrh elektrické sítě, konfigurace provozních variant, spolehlivostní výpočty

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 25
                Výpočtový projekt Projekt 15  0
                Písemka Písemka 25  0
        Zkouška Zkouška 60  11
Rozsah povinné účasti: Podmínky zápočtu - min. 25 bodů + odevzdání projektu. Odpověď na žádnou zkušební otázku nesmí být hodnocena nula body.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0713A060003) Elektroenergetika VRE K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N0713A060003) Elektroenergetika VRE P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (N0713A060003) Elektroenergetika VRE K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (N0713A060003) Elektroenergetika VRE P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (N0713A060003) Elektroenergetika VRE P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (N0713A060003) Elektroenergetika VRE K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku