410-4126/01 – Modelování v elektroenergetice (MvE)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity6
Garant předmětuIng. Tadeusz Sikora, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Tadeusz Sikora, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu A
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SIK07 Ing. Tadeusz Sikora, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 7+7

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se seznámí s elektroenergetickými problémy, které se řeší pomocí modelování a simulací. Budou schopni identifikovat jednotlivé části energetických systémů a charakterizovat je vhodnými parametry, jejichž kombinací v softwarových nástrojích získají hlubší představu o fungování elektroenergetiky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět seznamuje studenty s problémy, které řeší inženýři v elektroenergetice a se softwarovými nástroji pro jejich modelování. Součástí řešení této problematiky je i způsob získávání relevantních dat (parametrů) pro výpočet.

Povinná literatura:

ZAPLATÍLEK, Karel. MATLAB: průvodce začínajícího uživatele. Brno: Tribun EU, 2011. ISBN 978-80-263-0014-4. Leuven EMTP Center, Alternative Transients Program (ATP): Rule Book, 1992 F. Milano, Power System Modelling and Scripting, Springer, London, August 2010. TLUSTÝ, Josef. Návrh a rozvoj elektroenergetických sítí. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. ISBN 978-80-01-04939-6.

Doporučená literatura:

NAGSARKAR, T. K. a M. S. SUKHIJA. Power system analysis. Second edition. New Delhi: Oxford University Press, 2014. ISBN 978-0-19-809633-7. NOSKIEVIČ, Petr. Modelování a simulace mechatronických systémů pomocí programu MATLAB Simulink. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3231-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet: odevzdání samostatných projektů. Za každý projekt lze získat až 20 bodů, pro zápočet je třeba za každý projekt získat alespoň 10 bodů. Písemná zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Odevzdání samostatných projektů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Témata přednášek: Úvod do modelování a identifikace systémů. Případová studie Komerční softwarové aplikace pro výpočty sítí Svobodné výpočtové nástroje Typy úloh k řešení Výpočty ustálených chodu sítě a zkratových proudů Přechodné děje Napěťová stabilita sítě Obvody s rozprostřenými parametry Simulační metoda MonteCarlo a výpočty spolehlivosti Témata cvičení: Řešení úloh přechodných dějů Řešení obvodu s rozprostřenými parametry Výpočty zatížení sítě Samostatné projekty: Variantní výpočet přechodných dějů Zadání 1. programu. Optimalizační výpočet chodu sítě Zadání 2. programu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  25
        Zkouška Zkouška 60  11
Rozsah povinné účasti: Zápočet: 2x semestrální projekt Zkouška písemná

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0713A060003) Elektroenergetika VRE K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N0713A060003) Elektroenergetika VRE P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (N0713A060003) Elektroenergetika VRE K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (N0713A060003) Elektroenergetika VRE P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (N0713A060003) Elektroenergetika VRE P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (N0713A060003) Elektroenergetika VRE K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku