410-4201/01 – Projektování elektrických strojů (PES)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity8
Garant předmětuIng. Petr Kačor, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petr Kačor, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAC37 Ing. Petr Kačor, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+7

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Úspěšní absolventi umí výpočty částí elektrických strojů. Součástí těchto výpočtů je i ventilační a mechanický výpočet. Umí rovněž základy konstruování. Absolvent tohoto předmětu bude znát principy výpočtu a základy konstrukce el. strojů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Po absolvování předmětu umí student navrhnout elektrický, magnetický obvod a mechanický systém rotačního elektrického stroje. Umí používat literaturu pro konstrukci elektrických strojů, používat normy a katalogy výrobců elektrických strojů.

Povinná literatura:

Keppert, S.: Projektování elektrických strojů, skriptum VŠB, 1989 Cigánek, L.: Stavba elektrických strojů, SNTL Praha, 1958 Kopylov, I.P.: Stavba elektrických strojů. SNTL, Praha, 1988 Wiedemann, E., Kellenberger, W.: Konstrukce elektrických strojů. SNTL, Praha, 1973 Sequenz, H.: Herstellung der Wicklungen elektrischer Maschinen. Springer-Verlag, 1970 Vogt, K.: Berechnung rotierender elektrischer Maschinen, VEB verlag Berlin, 1988, ISBN-3-341-00486-6

Doporučená literatura:

Keppert, S.: Projektování elektrických strojů, skriptum VŠB, 1989 Cigánek, L.: Stavba elektrických strojů, SNTL Praha, 1958 Kopylov, I.P.: Stavba elektrických strojů. SNTL, Praha, 1988 Wiedemann, E., Kellenberger, W.: Konstrukce elektrických strojů. SNTL, Praha, 1973 Sequenz, H.: Herstellung der Wicklungen elektrischer Maschinen. Springer-Verlag, 1970 Vogt, K.: Berechnung rotierender elektrischer Maschinen, VEB verlag Berlin, 1988, ISBN-3-341-00486-6

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Účast na cvičeních Odevzdání předepsaných zpráv ze cvičení Absolvování testu

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Úvod do stavby a projektování elektrických strojů. Projekty technických děl, historický vývoj elektrických strojů. Výrobci elektrických strojů; základní části elektrických strojů. Vlivy působící na návrh a konstrukci elektrických strojů, způsob práce elektrického stroje, druh proudu, otáčivá rychlost, buzení, chlazení, druh zatížení, pracovní prostředí, tvary strojů. Zatížitelnost strojů, setrvačné hmoty, napětí, hluk a vibrace. Tepelná odolnost materiálů, mechanická odolnost a vlivy prostředí. Normy a předpisy pro elektrické stroje. Základní etapy návrhu stroje. Volba hlavních rozměrů. Vliv kmitočtu, napětí, teploty, plnění drážky. Oteplení a chlazení elektrických strojů. Oteplování homogenního tělesa. Způsoby přenosu tepla. Náhradní tepelné obvody. Ventilační systémy elektrických strojů. Výpočet potřebného množství chladiva. Výpočet tepelných odporů. Postup návrhu jednotlivých druhů strojů. Mechanické výpočty v elektrických strojích. Výpočet jednoduchých částí, výpočet šroubů, klínů, zděří, bandáží a hřídelů. Výpočet uložení elektrického stroje. Hřídelová napětí a ložiskové proudy. Elektrický a mechanický výpočet komutátoru. Spolehlivost elektrických strojů. Pojmy a definice, vanová křivka. Určení spolehlivosti, degradační činitelé, provozní spolehlivost. Diagnostika elektrických strojů. Metody a postupy. Diagnostika izolačních systémů a mechanických částí. Výpočet komutace a pomocných pólů. Šířka komutačního pásma. Kontrola komutačních vlastností. Činnost stejnosměrného stroje napájeného zvlněným proudem. Vliv nesinusového napájení na činnost střídavých strojů. Projekty: Je zadaná samostatná práce, kterou student vypracuje v době mimo výuku. Projektem se rozumí výpočty, výkresová dokumentace a protokoly. Počítačové laboratoře: Úvod do projektování elektrických strojů. Podmínky zápočtů. Stejnosměrná vinutí. Střídavá vinutí Návrh vinutí střídavého třífázového elektrického stroje. Návrh cívky (šablony) střídavého vinutí provedeného z profilovaného vodiče kruhového průřezu. Návrh cívky střídavého vinutí provedeného z profilovaného vodiče. Výpočet charakteristiky naprázdno. Výpočet charakteristiky naprázdno a budícího vinutí synchronního stroje. Výpočet a návrh budicího vinutí. Návrh cívky budícího vinutí synchronních alternátorů s vyniklými póly. Výpočet ztrát elektrického stroje. Ventilace a chlazení. Návrh hřídele. Stanovení průhybu hřídele. Kritické otáčky. Návrh ložisek. Uložení. Rybinový komutátor. Výpočet namáhání lamely rybinového komutátoru. Zápočtové cvičení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  11
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na laboratorních cvičeních

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0713A060003) Elektroenergetika ESP K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N0713A060003) Elektroenergetika ESP P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (N0713A060003) Elektroenergetika ESP K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (N0713A060003) Elektroenergetika ESP P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N0713A060003) Elektroenergetika ESP P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (N0713A060003) Elektroenergetika ESP K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku