410-4201/02 – Projektování elektrických strojů (PRES)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity8
Garant předmětuIng. Petr Kačor, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petr Kačor, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BER30 Ing. Petr Bernat, Ph.D.
KAC37 Ing. Petr Kačor, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+7

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Úspěšní absolventi umí výpočty částí elektrických strojů. Součástí těchto výpočtů je i ventilační a mechanický výpočet. Umí rovněž základy konstruování. Absolvent tohoto předmětu bude znát principy výpočtu a základy konstrukce el. strojů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Po absolvování předmětu umí student navrhnout elektrický, magnetický obvod a mechanický systém rotačního elektrického stroje. Umí používat literaturu pro konstrukci elektrických strojů, používat normy a katalogy výrobců elektrických strojů.

Povinná literatura:

Keppert, S.: Projektování elektrických strojů, skriptum VŠB, 1989 Cigánek, L.: Stavba elektrických strojů, SNTL Praha, 1958 Kopylov, I.P.: Stavba elektrických strojů. SNTL, Praha, 1988 Wiedemann, E., Kellenberger, W.: Konstrukce elektrických strojů. SNTL, Praha, 1973 Sequenz, H.: Herstellung der Wicklungen elektrischer Maschinen. Springer-Verlag, 1970 Vogt, K.: Berechnung rotierender elektrischer Maschinen, VEB verlag Berlin, 1988, ISBN-3-341-00486-6

Doporučená literatura:

Keppert, S.: Projektování elektrických strojů, skriptum VŠB, 1989 Cigánek, L.: Stavba elektrických strojů, SNTL Praha, 1958 Kopylov, I.P.: Stavba elektrických strojů. SNTL, Praha, 1988 Wiedemann, E., Kellenberger, W.: Konstrukce elektrických strojů. SNTL, Praha, 1973 Sequenz, H.: Herstellung der Wicklungen elektrischer Maschinen. Springer-Verlag, 1970 Vogt, K.: Berechnung rotierender elektrischer Maschinen, VEB verlag Berlin, 1988, ISBN-3-341-00486-6

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Účast na cvičeních Odevzdání předepsaných zpráv ze cvičení Absolvování testu

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Úvod do stavby a projektování elektrických strojů. Projekty technických děl, historický vývoj elektrických strojů. Výrobci elektrických strojů; základní části elektrických strojů. Vlivy působící na návrh a konstrukci elektrických strojů, způsob práce elektrického stroje, druh proudu, otáčivá rychlost, buzení, chlazení, druh zatížení, pracovní prostředí, tvary strojů. Zatížitelnost strojů, setrvačné hmoty, napětí, hluk a vibrace. Tepelná odolnost materiálů, mechanická odolnost a vlivy prostředí. Normy a předpisy pro elektrické stroje. Základní etapy návrhu stroje. Volba hlavních rozměrů. Vliv kmitočtu, napětí, teploty, plnění drážky. Oteplení a chlazení elektrických strojů. Oteplování homogenního tělesa. Způsoby přenosu tepla. Náhradní tepelné obvody. Ventilační systémy elektrických strojů. Výpočet potřebného množství chladiva. Výpočet tepelných odporů. Postup návrhu jednotlivých druhů strojů. Mechanické výpočty v elektrických strojích. Výpočet jednoduchých částí, výpočet šroubů, klínů, zděří, bandáží a hřídelů. Výpočet uložení elektrického stroje. Hřídelová napětí a ložiskové proudy. Elektrický a mechanický výpočet komutátoru. Spolehlivost elektrických strojů. Pojmy a definice, vanová křivka. Určení spolehlivosti, degradační činitelé, provozní spolehlivost. Diagnostika elektrických strojů. Metody a postupy. Diagnostika izolačních systémů a mechanických částí. Výpočet komutace a pomocných pólů. Šířka komutačního pásma. Kontrola komutačních vlastností. Činnost stejnosměrného stroje napájeného zvlněným proudem. Vliv nesinusového napájení na činnost střídavých strojů. Projekty: Je zadaná samostatná práce, kterou student vypracuje v době mimo výuku. Projektem se rozumí výpočty, výkresová dokumentace a protokoly. Počítačové laboratoře: Úvod do projektování elektrických strojů. Podmínky zápočtů. Stejnosměrná vinutí. Střídavá vinutí Návrh vinutí střídavého třífázového elektrického stroje. Návrh cívky (šablony) střídavého vinutí provedeného z profilovaného vodiče kruhového průřezu. Návrh cívky střídavého vinutí provedeného z profilovaného vodiče. Výpočet charakteristiky naprázdno. Výpočet charakteristiky naprázdno a budícího vinutí synchronního stroje. Výpočet a návrh budicího vinutí. Návrh cívky budícího vinutí synchronních alternátorů s vyniklými póly. Výpočet ztrát elektrického stroje. Ventilace a chlazení. Návrh hřídele. Stanovení průhybu hřídele. Kritické otáčky. Návrh ložisek. Uložení. Rybinový komutátor. Výpočet namáhání lamely rybinového komutátoru. Zápočtové cvičení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  11 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na laboratorních cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0713A060004) Elektroenergetika ESP P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N0713A060004) Elektroenergetika ESP P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N0713A060004) Elektroenergetika ESP P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N0713A060004) Elektroenergetika ESP P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N0713A060004) Elektroenergetika ESP P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2018/2019 zimní