410-4202/01 – Technologie a materiály elektrických strojů (TMES)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity5
Garant předmětuIng. Zdeněk Hytka, CSc.Garant verze předmětuIng. Zdeněk Hytka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HYT30 Ing. Zdeněk Hytka, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+7

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Posluchač ovládá materiály používané při výrobě elektrických strojů a technologické postupy výroby elektrických strojů. Znalost materiálů a technologických procesů

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět se zabývá konstrukčními, izolačními materiály, materiály pro výrobu vinutí, zhotovováním mag. obvodů el. strojů, zhotovováním vinutí, výrobou rotoru nakrátko, výrobou komutátoru, impregnací vinutí el. strojů, vyvážováním el. strojů točivých a výrobou vinutí transformátoru. Výuka je doplněna exkurzemi do vybraných podniků v tuzemsku, případně projekcí videoprogramů k uvedené tématice.

Povinná literatura:

Hassdenteufel: Elektrotechnické materiály Wiedemann, E., Kellenberger, W.: Konstrukce elektrických strojů, SNTL Praha, 1973 Sequenz, H.: Herstellung der Wicklungen elektrischer Maschinen. Springer-Verlag, 1970 Drastík, F. a kol.: Atlas použití kovů ve strojírenství, elektrotechnice a v chemickém průmyslu, SNTL Praha, 1980

Doporučená literatura:

Wiedemann, E., Kellenberger, W.: Konstrukce elektrických strojů, SNTL Praha, 1973 Hrbáč, P,:Vybrané kapitoly z technologie výroby elektrických strojů,VŠB-FEI; podpora studia

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Absolvování exkurzí, písemý referát z exkurzí a úspěšná zápočtová písemná práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Technologický proces - materiály. Materiály, toleranční soustava. Příprava materiálu, svařování, obrábění. Vystřihování plechů magnetického obvodu el. strojů, skládání mg. obvodu elektrických strojů točivých. Spojování částí ve vinutí, zhotovování a zakládání střídavého vinutí z vodiče kruhového průřezu. Zhotovování šablonového vinutí z vodičů obdélníkového průřezu a zakládání tyčového vinutí. Zhotovování a zakládání vinutí kotev. Výroba budícího vinutí. Výroba rotorů nakrátko. Výroba komutátoru. Impregnace vinutí elektrických strojů. Mechanické vyvažování rotoru. Zhotovení magnetického obvodu transformátoru. Výroba vinutí transformátoru. Cvičení: Cvičení budou probíhat formou exkurzí do vybranných podniků vzhledem k přednášené tématice.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (45) 51
        Zápočet Zápočet 45  15
        Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku