410-4203/02 – Projektování elektrických přístrojů (PREP)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity8
Garant předmětuIng. Petr Kačor, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petr Kačor, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAC37 Ing. Petr Kačor, Ph.D.
VRZ0008 Ing. Matouš Vrzala
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti umí používat konstrukční techniky, navrhovat spínací přístroje a ostatní části rozvoden a rozváděčů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět syntetizující znalosti získané v předchozím studiu (EP I, EP II, EMP, TP). Studenti získají základní zkušenosti v projekční a konstruktérské práci při vývoji a návrhu nových přístrojů v ucelené podobě. Předmět je zaměřen na návrh spínacích přístrojů nn (stykače, jističe) až po zvn (vypínače, odpojovače) a ostatní prvky používané v rozvodnách a rozvaděčích. Při realizaci konstrukčních projektů jsou využívány numerické metody řešení fyzikálních polí.

Povinná literatura:

Havelka, O.: Stavba elektrických přístrojů I, Skriptum VUT Brno Vávra, V.: Stavba elektrických přístrojů II, Skriptum VUT Brno Afanasjev: Spravočnik po el. app. vn, Leningrad 1987 Afanasjev: Spravočnik po rasčotu i konstruirovaniju kontaktnych častěj el. app., Leningrad 1988 Sacharov : Projektirovanije el. app., Moskva 1971 Tajev : El. app. upravlenija, Leningrad 1977 Artbauer: Tepelný výpočet elektrických přístrojů, Skriptum SVŠT Bratislava

Doporučená literatura:

Vávra, V.: Stavba elektrických přístrojů II, Skriptum VUT Brno Afanasjev: Spravočnik po el. app. vn, Leningrad 1987 Afanasjev: Spravočnik po rasčotu i konstruirovaniju kontaktnych častěj el. app., Leningrad 1988 Sacharov : Projektirovanije el. app., Moskva 1971 Tajev : El. app. upravlenija, Leningrad 1977 Artbauer: Tepelný výpočet elektrických přístrojů, Skriptum SVŠT Bratislava

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Účast na cvičeních Odevzdání předepsaných zpráv ze cvičení Absolvování testu

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1.Izolační návrh přístroje - izolační vzdálenosti obecně, povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti u nn, vzduchová izolace vn a vvn, určování doskokových vzdáleností. 2.Podpěrky, izolátory, průchodky - řízení potenciálu, průchodka s radiálně řízeným potenciálem, průchodka s axiálně řízeným potenciálem, průchodka s konečným počtem polepů. 3.Výpočet plynové a kapalné izolace - fluorid sírový, vakuum, olej - vlastnosti, syntetické kapaliny. Pevné izolanty - výpočet elektrické pevnosti. 4.Mechanický návrh proudovodné části přístrojů - obecné úvahy, síly mezi rovnoběžnými vodiči, moment elektrodynamických sil, síly mezi vodiči v úhlu. 5.Silové působení na uzavřené cívky, mimoběžné vodiče, zvláštní případy vzniku sil, charakter sil, síly v trojfázové soustavě. 6.Tepelné účinky elektrického proudu - dovolené oteplení, ustálený stav, krátkodobý chod, zdroje tepla v přístrojích, oteplení v ustáleném stavu, tepelná sít, její řešení. 7.Ochlazování povrchu - principy chlazení, sálání ve volném a omezeném prostoru, onvekce ve volném a omezeném prostoru, tepelný návrh elektrických přístrojů. 8.Dvojkovy - princip, používané materiály, výpočet dvojkového prvku, velikost průhybu, vyvíjené síly, oteplení dvojkovu, pracovní diagramy, provozní vlastnosti. 9.Dynamika mechanismů - základní podmínky, přímočarý pohyb, pohyb vyvolaný mechanismem, pohybová rovnice, redukce na suvný a otočný člen. 10.Základy dynamiky plynů - plnění a vyprazdňování nádob, proudění plynu ve zhášecí trysce, tlaková a rychlostní pole. 11.Návrh a konstrukce zhášedel - zhášedla pro střídavý proud, podstata funkce, volba parametrů, návrh zhášedla tlakovzdušného vypínače. 12.Kapalinové vypínače - obecné zásady, výpočet tlaků ve zhášedle olejového a maloolejového vypínače, návrh zhášedla maloolejového vypínače. 13.Zásady konstrukčního návrhu zhášedel vypínačů vakuových s fluoridem sírovým, návrh zhášecích komor přístrojů nn a přístrojů vn s magnetickým vyfukováním oblouku. 14.Konstrukce přístrojů stejnosměrného proudu - zásady návrhu stejnosměrných vypínačů, provedení, rychlovypínače. 15.Rozváděčové systémy - druhy, požadavky, zásady návrhu, rozváděče nn, rozváděče vn, rozvodny vvn a zvn, zapouzdřené systémy s fluoridem sírovým. Projekty: Program cvičení, požadavky na udělení zápočtu, studijní podklady, zadání programů Řešení programů. Izolační návrh elektrického přístroje. Mechanický návrh elektrických přístrojů. Tepelný návrh elektrických přístrojů. Test a kontrola a dokončení programu. Cvičení probíhají formou řešení dvou semestrálních prací.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  11 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na laboratorních cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0713A060004) Elektroenergetika ESP P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N0713A060004) Elektroenergetika ESP P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N0713A060004) Elektroenergetika ESP P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N0713A060004) Elektroenergetika ESP P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N0713A060004) Elektroenergetika ESP P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.