410-4207/02 – Ochrany a automatiky v rozvodu (OARO)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity6
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Zdeněk MedvecGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Zdeněk Medvec
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MED40 doc. Dr. Ing. Zdeněk Medvec
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vysvětlit a objasnit studentům základní principy, provedení a působení klasických i moderních elektrických ochran a protihavarijních automatik. Po absolvování předmětu studenti dokáží získané vědomosti interpretovat, analyzovat a aplikovat při návrhu, nasazování a nastavování elektrických ochran v elektrizačních soustavách.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět se zabývá teorií elektrických ochran a jištění v elektroenergetických soustavách. Je zaměřen na ochrany vedení a transformátorů včetně důležitých protihavarijních automatik. Studentům jsou objasněny a vysvětleny principy a provedení elektromechanických, tranzistorových a digitálních ochran.

Povinná literatura:

1. Janíček, F., Chladný, V. a kol.: Digitálne ochrany v elektrizačnej sústave. STU Bratislava, 2004. 2. Haluzík E.: Ochrany automatiky v elektrických sítích. Skripta VUT Brno 1985 3. Dohnálek P.: Ochrany pro průmysl a energetiku, SNTL Praha 1991 4. Horowitz, S. H., Phaddke, A. G.:Power system relaying. RSP Press Ltd. Tauton, 1992.

Doporučená literatura:

1. Dohnálek P.: Provoz a údržba ochran v energetice. SNTL Praha 1989 2. Dohnálek P.: Technika ochran. SNTL Praha 1989 3. ČSN 333051 - Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení. 4. Blackburn, J. Lewis: Protective relaying-principles and applications. Marcel Dekker, Inc., New York, 1998.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování protokolů z laboratorních úloh, programu, test. Podmínky udělení zápočtu: Získání min. 20b, účast na laboratorních cvičeních.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Výpočet zkratových poměrů na vstupu ochran Základní pojmy z oboru ochran - definice ochran, rozdělení ochran, požadavky na ochrany, schématické značky ochran Základní členy ochran - členy ochran, filtry souměrných složek Provoz ochran - rušivé vlivy, zkoušení ochran, připojení ochran do elektrizační soustavy Elektromechanická a statická relé - relé elektromagnetická, stejnosměrná, elektrodynamická, indukční, závislá relé, polarizovaná relé, základní principy statických relé Ochrany vedení - ochrany nadproudové Ochrany vedení - měřící členy distančních ochran, nastavování DO Ochrany vedení - uspořádání distančních ochran, příčiny nesprávného měření DO Ochrany vedení - ochrany srovnávací, ochrany přípojnic, automatiky OZ, ochrany při zemním spojení Ochrany transformátorů - rozdílová ochrana, plynové relé, nádobová ochrana, záložní ochrany Přístrojové transformátory - přístrojové transformátory proudu, přístrojové transformátory napětí Přístrojové transformátory proudu - chyba PTP v ustáleném stavu, chyba PTP při přechodných dějích, dimenzování PTP pro ochrany rozdílové, rychlé distanční ochrany a pomalé ochrany, zapojení PTP Základní algoritmy chránění digitálních distančních ochran - diferenční distanční ochrana, distanční ochrana se vzorkováním, distanční ochrana s filtrací, distanční ochrana na principu dynamického popisu Protihavarijní automatiky - odlehčovací automatiky, automatiky pro udržení stability, automatika frekvenčního odlehčování, automatika přerušení asynchronního chodu Cvičení: Úvod, základní informace, bezpečnostní školení Výpočty zkratů pro nastavování ochran Řešení nastavování nadproudových ochran vedení Řešení nastavování distančních ochran vedení Řešení nastavování ochran transformátorů Návrh přístrojových transformátorů napětí a přístrojových transformátorů proudu Kontrola správného dimenzování JTP pro ochrany Zápočtové cvičení Laboratoře: Laboratorní měření na tranzistorové ochraně ALOX A 100 Laboratorní měření na distanční ochraně D114 Laboratorní měření na srovnávací ochraně S 31 Laboratorní měření na mikroprocesorové ochraně SPAA 341 C2 Laboratorní měření na mikroprocesorové ochraně SPAD 346 C Laboratorní měření na mikroprocesorové ochraně SPAC 315 C Projekty: Návrh a nastavení elektrických ochran v síti vn Návrh a nastavení elektrických ochran v síti vvn

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  15 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.