410-4208/02 – Energetické rušení (ER)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRE74 doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude po absolvování předmětu umět: - rozlišovat základní typy rušení, - charakterizovat pojmy energetického rušení (harmonické, flikr, nesymetrie), - analyzovat měření parametrů kvality.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět podává ucelený přehled poznatků o problematice vlivu nelineárních spotřebičů na napájecí síť.

Povinná literatura:

Santarius P.: Elektromagnetická kompatibilita, učební text VŠB-TU Ostrava 2007 Arillaga J., Bradley D., Bodger P.:Power system harmonics, JOHN WILEY & SONS 1985 Bohlen M.H.J.: Understanding power quality problems, IEEE Press 2000 Dugan R.C., McGraham M., Beaty H.W.: Electrical power system quality, McGraw-Hill 1996 Santarius P.: Elektrické stanice a vedení, skriptum VŠB-TU Ostrava 1990

Doporučená literatura:

Sylaby pro distanční část kombinovaného studia

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování protokolů z laboratorních úloh, zpracování samostatného projektu, test. Podmínky udělení zápočtu: Získání min. 30b, účast na laboratorních cvičeních

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1.-Definice pojmů, energetické rušení, kompatibilní úroveň. 2.-Napěťové charakteristiky. 3.-Harmonické v elektrických sítích. 4.-Měření harmonických a harmonická analýza. 5.-Zdroje harmonických, jejich šíření a rušivé vlivy. 6.-Frekvenční charakteristiky – výpočet, měření. 7.-Snižování úrovně harmonických, kondenzátory v elektrických sítích. 8.-Pasivní a aktivní filtry harmonických. 9.-Flikr, kolísání napětí. 10.-Poklesy a přerušení napětí. 11.-Vliv nesymetrické zátěže na síť, nesymetrie napětí. 12.-Monitorování kvality elektrické energie. 13.-Technické prostředky pro monitorování parametrů kvality. 14.-Normalizace v oblasti energetického rušení a EMC. Výpočtová cvičení: 1.-Základní pojmy. 2.-Fourierova analýza. 3.-Modely prvků elektrizační soustavy. 4.-Šíření harmonických. 5.-Frekvenční charakteristiky. 6.-Návrh filtrů harmonických. 7.-Výpočet nesymetrie napětí. 8.-Impulzní a vysokofrekvenční rušení. 9.-Kvalita elektrické energie. 10.-Technické prostředky pro monitorování parametrů kvality. 11.-Konzultace samostatných projektů. 12.-Test Laboratorní cvičení: 1.-Zatížení středního vodiče. 2.-Kvalita elektrické energie. Projekt: 1.-Vyhodnocení měření dle ČSN

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  30
        Zkouška Zkouška 55  6
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku