410-4208/02 – Energetické rušení (ENRU)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRE74 doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D.
SIK07 Ing. Tadeusz Sikora, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude po absolvování předmětu umět: - rozlišovat základní typy rušení, - charakterizovat pojmy energetického rušení (harmonické, flikr, nesymetrie), - analyzovat měření parametrů kvality.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět podává ucelený přehled poznatků o problematice vlivu nelineárních spotřebičů na napájecí síť.

Povinná literatura:

Santarius P.: Elektromagnetická kompatibilita, učební text VŠB-TU Ostrava 2007 Arillaga J., Bradley D., Bodger P.:Power system harmonics, JOHN WILEY & SONS 1985 Bohlen M.H.J.: Understanding power quality problems, IEEE Press 2000 Dugan R.C., McGraham M., Beaty H.W.: Electrical power system quality, McGraw-Hill 1996 Santarius P.: Elektrické stanice a vedení, skriptum VŠB-TU Ostrava 1990

Doporučená literatura:

Sylaby pro distanční část kombinovaného studia

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování protokolů z laboratorních úloh, zpracování samostatného projektu, test. Podmínky udělení zápočtu: Získání min. 30b, účast na laboratorních cvičeních

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1.-Definice pojmů, energetické rušení, kompatibilní úroveň. 2.-Napěťové charakteristiky. 3.-Harmonické v elektrických sítích. 4.-Měření harmonických a harmonická analýza. 5.-Zdroje harmonických, jejich šíření a rušivé vlivy. 6.-Frekvenční charakteristiky – výpočet, měření. 7.-Snižování úrovně harmonických, kondenzátory v elektrických sítích. 8.-Pasivní a aktivní filtry harmonických. 9.-Flikr, kolísání napětí. 10.-Poklesy a přerušení napětí. 11.-Vliv nesymetrické zátěže na síť, nesymetrie napětí. 12.-Monitorování kvality elektrické energie. 13.-Technické prostředky pro monitorování parametrů kvality. 14.-Normalizace v oblasti energetického rušení a EMC. Výpočtová cvičení: 1.-Základní pojmy. 2.-Fourierova analýza. 3.-Modely prvků elektrizační soustavy. 4.-Šíření harmonických. 5.-Frekvenční charakteristiky. 6.-Návrh filtrů harmonických. 7.-Výpočet nesymetrie napětí. 8.-Impulzní a vysokofrekvenční rušení. 9.-Kvalita elektrické energie. 10.-Technické prostředky pro monitorování parametrů kvality. 11.-Konzultace samostatných projektů. 12.-Test Laboratorní cvičení: 1.-Zatížení středního vodiče. 2.-Kvalita elektrické energie. Projekt: 1.-Vyhodnocení měření dle ČSN

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  30
        Zkouška Zkouška 55  6 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.