410-4209/01 – Elektrické stanice a vedení (ESV)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity8
Garant předmětuprof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RUS40 prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu student umí provádět základní navrhy elektrických stanic (včetně pomocných a doprovodných zařízení)a elektrických vedení a je schopen aplikovat získané poznatky v technické praxi, student je schopen získané poznatky interpretovat ostatním technickým pracovníkům.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

V předmětu jsou shrnuty praktické poznatky z provozu elektrických rozvodných zařízení, keré jsou doplněny o nejnovější vědecké poznatky /např. aplikace neuronových sítí, oboustranné přenosy v energetice/

Povinná literatura:

Santarius P.: Elektrické stanice a vedení, skriptum VŠB Ostrava 1990 Medvec Z.: Přechodové jevy v elektrizačních soustavách. Návody do cvičení. Skriptum VŠB-TU Ostrava, 2001.

Doporučená literatura:

Rusek S.: Elektroenergetika. Návody do cvičení. Skriptum VŠB-TU Ostrava, 1991.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: zisk 25 bodů

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Metody určení vývoje zatížení Aplikace neuronových sítí pro prognózy zatížení Elektrické stanice - základní schéma elektrických stanic - přípojnice Elektrické stanice - základní schéma elektrických stanic - odbočky Základní zásady řešení rozvodných zařízení vvn a vn Základní zásady řešení rozvodných zařízení do 1000 V. Moderní koncepce řešení rozvodných zařízení. HDO - obecné rysy HDO Připojení vysílačů HDO na síť Oboustranné přenosy v energetice Kompenzace účiníku - sériová, paralelní Elektromagnetická kompatibilita Základní kritéria pro hodnocení mechanické namáhání vodičů Mechanika vodiče Vodiče, stožáry, izolátory, základy Cvičení: Úvod, bezpečnostní školení, řešení střídavých sítí Prognózy spotřeby elektrické energie Výpočet přepětí v elektrických sítích a výpočet zotaveného napětí Výpočet zatížení v různých oblastech, výpočet posilovacích vývodů Exkurze - prohlídka rozvodny 110 kV Exkurze - prohlídka distribuční rozvodny Zadání studie chodu elektrické sítě Návrh sítě a distribučních trafostanic Řešení ustáleného chodu sítě na počítači Cejchování impulsních trojfázových elektroměrů Měření výkonu převodníkem NC 70 Měření vstupní charakteristiky přijímače HDO Mechanika vodičů a stožárů Zápočtové cvičení Projekty: Projekt vedení (elektrický i mechanický návrh) Protokoly z měření

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  25
        Zkouška Zkouška 60  11
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku