410-4211/02 – Zařízení elektráren (ZAEL)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity8
Garant předmětuprof. Ing. Radomír Goňo, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Radomír Goňo, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GON72 prof. Ing. Radomír Goňo, Ph.D.
NOV0506 Ing. Filip Novák
PET0303 Ing. Jan Petrov
SIK07 Ing. Tadeusz Sikora, Ph.D.
VAV0168 Ing. Lukáš Vávra
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu student umí popsat vybavení jednotlivých typů elektráren, rozumí jejich provozování a orientuje se v jejich řízení. Prokazuje inženýrské myšlení související s problémy, které mohou při provozování elektráren vzniknout.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity
Exkurze
Výuka odborníka z praxe (přednáška nebo cvičení)

Anotace

Předmět se zabývá výkladem vybraných kapitol z oblasti klasických a jaderných elektráren řešením přechodových jevů alternátoru, vybranými ochranami alternátoru, primární, sekundární a terciální regulací. Je zde provedeno doplnění týkající se nových poznatků z oblasti obnovitelných zdrojů.

Povinná literatura:

Doležal a kol.: Jaderné a klasické elektrárny, ČVUT Praha 2011, ISBN 978-80-01-04936-5 Mastný a kol.: Obnovitelné zdroje elektrické energie, ČVUT Praha 2011, ISBN 978-80-01-04937-2 Tlustý a kol.: Monitorování, řízení a chránění elektrizačních soustav, ČVUT Praha 2011, ISBN 978-80-01-04940-2 Kolcun, M.; Mešter, M.; Džmura, J.; Pavlík, M. Elektrárne. Technická univerzita v Košiciach, 2017, 202 stran. ISBN 978-80-553-3119-5. Blume S.W.: Electric Power System Basics, IEEE Press, 2007

Doporučená literatura:

Š. Marko: Energetické zdroje a prameny, Bratislava 1988 J. Dohnálek: Ochrany pro průmysl a energetiku, SNTL Praha 1991

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemka Projekt Protokoly z měření Zkouška - ústní

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Provoz klasických elektráren a jejich strojní a elektrozařízení Provoz jaderných elektráren a jejich strojní a elektrozařízení Zařízení a provoz malých vodních a větrných elektráren Elektrochemické články, akumulace elektřiny Řešení přechodových jevů alternátorů - stabilita Vybrané ochrany alternátorů Primární, sekundární a terciální regulace Řízení elektrizační soustavy na prahu elektrárny Provoz alternátoru v ostrovním režimu Trendy ve výrobě elektrické energie Cvičení: Pomocné hydraulické systémy elektrárenských provozů - turbonapáječky a napáječky, pomocná čerpadla, kondenzátky a chladičky Pomocné ventilační systémy elektrárenských provozů - vzduchové, spalinové a odtahové ventilátory Záložní akumulátorové soustavy a záložní generátory v elektrárenských provozech - akumulátorové banky, UPS systémy, diesel-generátory Laboratorní úloha: Stanovení účinnostních parametrů netradičního zdroje elektrické energie. Exkurze: Elektrárna Dětmarovice Projekt: Návrh části elektrárny.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  20
        Zkouška Zkouška 55  6 3
Rozsah povinné účasti: Maximální dovolená neúčast na cvičeních je 20 %.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0713A060004) Elektroenergetika VRE P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N0713A060004) Elektroenergetika VRE P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N0713A060004) Elektroenergetika VRE P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N0713A060004) Elektroenergetika VRE P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2018/2019 zimní