410-4212/02 – Diplomový projekt I (DIP1)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity14
Garant předmětuprof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BER30 Ing. Petr Bernat, Ph.D.
FUL0005 Ing. Jan Fulneček, Ph.D.
GON72 prof. Ing. Radomír Goňo, Ph.D.
GUR10 doc. Dr. Ing. Jiří Gurecký
HRA50 prof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc.
KAC37 Ing. Petr Kačor, Ph.D.
KRA24 doc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.
KRE74 doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D.
MAH30 doc. Dr. Ing. Veleslav Mach
MED40 doc. Dr. Ing. Zdeněk Medvec
MIS01 prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.
MOL03 Ing. Petr Moldřík, Ph.D.
NOV27 doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D.
PRO11 doc. Ing. Lukáš Prokop, Ph.D.
RUS40 prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.
SIK07 Ing. Tadeusz Sikora, Ph.D.
VAL76 Ing. Pavel Valíček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+14
kombinovaná Zápočet 0+14

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je příprava studentů k samostatné tvůrčí práci na konkrétním zadání samostatných projektů.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Projekty seminární práce se zadávají z oblasti výroby elektrické energie, přenosu a rozvodu, průmyslové elektroenergetiky, elektrického tepla a světla. Práce je zakončena odevzdáváním projektu v písemné i elektronické formě.

Povinná literatura:

Individuálně doporučená literatura podle pokynů vedoucího diplomové práce.

Doporučená literatura:

Individuálně doporučená literatura podle pokynů vedoucího diplomové práce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Odevzdání seminárního úkolu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Projekty: Rozpracování DP - seminární úkol.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: Není stanoven.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0713A060004) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0713A060004) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A060004) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A060004) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0713A060004) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2018/2019 zimní