410-4213/02 – Diplomový projekt II (DIP2)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity16
Garant předmětuprof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BER30 Ing. Petr Bernat, Ph.D.
FUL0005 Ing. Jan Fulneček, Ph.D.
GON72 prof. Ing. Radomír Goňo, Ph.D.
GUR10 doc. Dr. Ing. Jiří Gurecký
HRA50 prof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc.
KAC37 Ing. Petr Kačor, Ph.D.
KRA24 doc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.
KRE74 doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D.
MAH30 doc. Dr. Ing. Veleslav Mach
MED40 doc. Dr. Ing. Zdeněk Medvec
MIS01 prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.
MOL03 Ing. Petr Moldřík, Ph.D.
NOV27 doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D.
PRO11 doc. Ing. Lukáš Prokop, Ph.D.
RUS40 prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.
SIK07 Ing. Tadeusz Sikora, Ph.D.
VAL76 Ing. Pavel Valíček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+16
kombinovaná Zápočet 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu student umí samostatně přistoupit ke zpracování zadaného úkolu diplomové práce. Prokáže při konzultacích s odborníky na odborných katedrách i v praxi aplikovat získané teoretické znalosti do zadaného elektroenergetického projektu.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Seminární práce jsou zaměřeny na části: - Teoretického rozboru zadaného problému - posouzení stávajícího stavu z hlediska nevýhod řešení - návrh alternativ možného řešení problému - vyhodnocení optimální varianty využitím kriteriálních funkcí - technické a ekonomické zhodnocení projektu včetně samostatného závěrečného doporučení

Povinná literatura:

Individuálně doporučená literatura podle pokynů vedoucího práce.

Doporučená literatura:

Individuálně doporučená literatura podle pokynů vedoucího práce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Odevzdání DP.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Projekty: Vypracování DP.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: Není stanoven.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0713A060004) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0713A060004) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A060004) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A060004) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0713A060004) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 letní