410-4214/02 – Technologie výroby zařízení elektroenergetiky (TVZE)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity5
Garant předmětuIng. Petr Bernat, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petr Bernat, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BER30 Ing. Petr Bernat, Ph.D.
HYT30 Ing. Zdeněk Hytka, CSc.
KAC37 Ing. Petr Kačor, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+9

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Posluchač ovládá materiály používané při výrobě elektrických strojů a technologické postupy výroby elektrických strojů. Studenti ovládají základy technologických postupů výroby, používané materiály a spojení s konstrukcí a obecně závaznými předpisy pro provedení a vlastnosti el. přístrojů. Přednášky: Technologický proces - materiály. Příprava materiálu, svařování, obrábění. Vystřihování plechů magnetického obvodu el. strojů, skládání mg. obvodu elektrických strojů točivých. Spojování částí ve vinutí, zhotovování a zakládání střídavého vinutí z vodiče kruhového průřezu. Zhotovování šablonového vinutí z vodičů obdélníkového průřezu a zakládání tyčového vinutí. Zhotovování a zakládání vinutí kotev. Výroba budícího vinutí. Výroba rotorů nakrátko. Výroba komutátoru. Impregnace vinutí elektrických strojů. Mechanické vyvažování rotoru. Zhotovení magnetického obvodu transformátoru. Výroba vinutí transformátoru. Izolační materiály kapalné a plynné - minerální a rostlinné oleje, syntetické izolační kapaliny, vzduch, fluorid sírový, dusík, kysličník uhličitý, vakuum. Technologické procesy na bázi epoxidových pryskyřic - formy a odlitky, pryskyřice tvrditelné za tepla, impregnace cívek ve vakuu. Některé speciální operace - PVC pasta, technický dentakryl, armování izolátorů,, asfaltové vylévací hmoty. Povrchové úpravy - broušení, leštění, tryskání, omílání, odmašťování, dekapování, moření, opalování, oxidace, fosfatizace, chromování, tvrdé niklování. Galvanické pokovování - ponorem, postřikem, difůzí, nátěry, impregnace, smaltování, úprava stykových ploch ochranných svorek. Tepelné zpracování kovů - cementování oceli, zpracování hliníku a jeho slitin. zpracování mědi a jejich slitin. Některé technologické zvláštnosti provedení elektrických přístrojů a rozvodných zařízení určených do ztížených klimatických podmínek. Výroba konstrukčních částí elektrických přístrojů a rozváděčů. Výroba mechanismů elektrických spínacích přístrojů. Výroba proudovodné dráhy a kontaktů - drobné a střední přístroje nn, přístroje nn na velké proudy, odpojovače vn, vypínače vn a vvn, provedení přípojnic. Výroba magnetických obvodů - obvody pro elektromagnety, obvody přístrojových transformátorů, jiné aplikace. Některé zvláštní technologické postupy - výroba izolačních táhel, trubek, zhášecích komor, průchodek a pojistek nn a vn. Cvičení: Cvičení budou probíhat formou exkurzí do vybranných podniků vzhledem k přednášené tématice. Projekce filmů nebo videoprogramů k uvedené tématice

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět se zabývá konstrukčními, izolačními materiály, materiály pro výrobu vinutí, zhotovováním mag. obvodů el. strojů, zhotovováním vinutí, výrobou rotoru nakrátko, výrobou komutátoru, impregnací vinutí el. strojů, vyvážováním el. strojů točivých a výrobou vinutí transformátoru. Výuka je doplněna exkurzemi do vybraných podniků v tuzemsku, případně projekcí videoprogramů k uvedené tématice. Význam předmětu spočívá v osvojení základních technoligických procesů při výrobě el. přístrojů spínacích a řídících až po technologické celky jako rozvodny vvn. Hlavní část je věnována materiálům a technologickým operacím ve výrobě el. přístrojů včetně povrchových úprav, technologie izolačních hmot, epoxidů, porcelánů, kontaktů a proudovodné brány až po mechanismy krytí a úpravy do stížených klimatických podmínek. Předmět je doplněn řadou exkurzí do výrobních podniků z oboru jako ABB , OEZ, MEP atd.

Povinná literatura:

Hassdenteufel: Elektrotechnické materiály Wiedemann, E., Kellenberger, W.: Konstrukce elektrických strojů, SNTL Praha, 1973 Král: Technologie výroby elektrických přístrojů, Skriptum VUT Brno Grycová: Materiály pro elektrické přístroje, Skriptum ČVUT Praha Cigánek: Elektrické přístroje spínací, ochranné a řídící, SNTL 1956

Doporučená literatura:

Sequenz, H.: Herstellung der Wicklungen elektrischer Maschinen. Springer-Verlag, 1970 Drastík, F. a kol.: Atlas použití kovů ve strojírenství, elektrotechnice a v chemickém průmyslu, SNTL Praha, 1980

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Technologický proces - materiály. Příprava materiálu, svařování, obrábění. Vystřihování plechů magnetického obvodu el. strojů, skládání mg. obvodu elektrických strojů točivých. Spojování částí ve vinutí, zhotovování a zakládání střídavého vinutí z vodiče kruhového průřezu. Zhotovování šablonového vinutí z vodičů obdélníkového průřezu a zakládání tyčového vinutí. Zhotovování a zakládání vinutí kotev. Výroba budícího vinutí. Výroba rotorů nakrátko. Výroba komutátoru. Impregnace vinutí elektrických strojů. Mechanické vyvažování rotoru. Zhotovení magnetického obvodu transformátoru. Výroba vinutí transformátoru. Izolační materiály kapalné a plynné - minerální a rostlinné oleje, syntetické izolační kapaliny, vzduch, fluorid sírový, dusík, kysličník uhličitý, vakuum. Technologické procesy na bázi epoxidových pryskyřic - formy a odlitky, pryskyřice tvrditelné za tepla, impregnace cívek ve vakuu. Některé speciální operace - PVC pasta, technický dentakryl, armování izolátorů,, asfaltové vylévací hmoty. Povrchové úpravy - broušení, leštění, tryskání, omílání, odmašťování, dekapování, moření, opalování, oxidace, fosfatizace, chromování, tvrdé niklování. Galvanické pokovování - ponorem, postřikem, difůzí, nátěry, impregnace, smaltování, úprava stykových ploch ochranných svorek. Tepelné zpracování kovů - cementování oceli, zpracování hliníku a jeho slitin. zpracování mědi a jejich slitin. Některé technologické zvláštnosti provedení elektrických přístrojů a rozvodných zařízení určených do ztížených klimatických podmínek. Výroba konstrukčních částí elektrických přístrojů a rozváděčů. Výroba mechanismů elektrických spínacích přístrojů. Výroba proudovodné dráhy a kontaktů - drobné a střední přístroje nn, přístroje nn na velké proudy, odpojovače vn, vypínače vn a vvn, provedení přípojnic. Výroba magnetických obvodů - obvody pro elektromagnety, obvody přístrojových transformátorů, jiné aplikace. Některé zvláštní technologické postupy - výroba izolačních táhel, trubek, zhášecích komor, průchodek a pojistek nn a vn. Cvičení: Cvičení budou probíhat formou exkurzí do vybranných podniků vzhledem k přednášené tématice. Projekce filmů nebo videoprogramů k uvedené tématice

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  20
        Zkouška Zkouška 55  6 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.