410-6001/01 – Teoretická elektroenergetika (TEEN)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RUS40 prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 28+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Umět aplikovat postupy vyšší matematiky na problematiku řešení elektrických sítí. Zvládnout teorii přechodných jevů. Umět řešit problematiku nesinusových průběhů proudu a napětí a nesymetrie v sítích. Zvládnou základní matematické postupy řešení spolehlivosti elektrizační soustavy. Zvládnout problematiku elektromagnetického pole (Maxwellovy rovnice).

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět obsahuje podrobný rozbor výpočtu ustáleného chodu sítí VVN a ZVN včetně rozboru zvláštních stavů. Dále je obsahem předmětu problematika přechodných jevů, nesymetrie trojfázových sítí a neharmonických průběhů. Předmět dále obsahuje rozbor základních problémů elektromagnetického pole a spolehlivosti v elektroenergetice.

Povinná literatura:

Hradílek Z. - Elektroenergetika I a II, Skripta VŠB Ostrava 1992, 1993 Reiss L.,Malý K.,Pavlíček Z.-Teoretická elektroenergetika SNTL/ALFA Bratislava 1971 Kučera D. - Přenos a rozvod elektrické energie, skripta VUT, Brno 1986 Rusek S. - Spolehlivost elektrických sítí, Monografie. VŠB TU Ostrava 2001 Calabro S.R.-Základy spolehlivosti a její využití v praxi, SNTL, Praha 1965 Trojánek Z.-Přechodné děje v elektrizačních soustavách, Skripta ČVUT Praha 1984 Billinton R., Allan R. - Reliability Evoluation of Power Systems, Plenum Press 1987

Doporučená literatura:

Učební texty pro kombinovanou formu studia

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Lineární obvody s rozloženými parametry Přechodné děje v elektrických obvodech stroji Teorie elektromagnetického pole (Maxwellovy rovnice) Nesymetrie v trojfázových sítích Problematika neharmonických průběhů v elektroenergetice Zvláštní stavy elektrických sítí Spolehlivost energetických zařízení

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907V001) Elektroenergetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907V001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907V001) Elektroenergetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku