410-6002/01 – Elektrárny (ELEK)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Radomír Goňo, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Karel Sokanský, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SOK20 prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 28+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu student umí definovat základní pojmy z oblasti elektrárenství, vysvětlit a popsat základní a netradiční typy elektráren, aplikovat získané poznatky do praxe, dokázat se orientovat při řešení náročných provozních stavů, vypočítat základní a složité údaje související s provozem, interpretovat poznatky a prokázat vědecké myšlení a tvůrčí přístup při řešení nových problémů.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět prohlubuje znalosti studentů z elektrárenství. Zaměřuje se na nové technologie a výpočetní metody v souvislosti se zaměřením dizertačních prací jednotlivých studentů.

Povinná literatura:

DOLEŽAL, Jaroslav; ŠŤASTNÝ, Jiří; ŠPETLÍK, Jan; BOUČEK, Stanislav a BRETTSCHNEIDER, Zbyněk. Jaderné a klasické elektrárny. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. ISBN 978-80-01-04936-5 MASTNÝ, Petr; DRÁPELA, Jiří; MIŠÁK, Stanislav; MACHÁČEK, Jan; PTÁČEK, Michal et al. Obnovitelné zdroje elektrické energie. Praha: ČVUT v Praze, 2011. ISBN 978-80-01-04937-2 TLUSTÝ, Josef; KYNCL, Jan; MUSIL, Ladislav; ŠPETLÍK, Jan; ŠVEC, Jan et al. Monitorování, řízení a chránění elektrizačních soustav. Praha: ČVUT v Praze, 2011. ISBN 978-80-01-04940-2 LEYLAND, Bryan. Small hydroelectric engineering practice. CRC Press, 2014. ISBN 978-1-315-81653-1

Doporučená literatura:

MASTERS, Gilbert M. Renewable and efficient electric power systems. 2nd ed. Wiley, 2013. ISBN 978-1-118-14062-8 KOLCUN, Michal; MEŠTER, Marián; DŽMURA, Jaroslav a PAVLÍK, Marek. Elektrárne. TU v Košiciach, 2017. ISBN 978-80-553-3119-5 GRIGSBY, Leonard L. Electric Power Generation, Transmission, and Distribution. 3rd ed. CRC Press, 2012. ISBN 978-1-4398-5637-6

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Projekt.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: l. Diagnostika alternátorů, elektromotorů, traf a rozv. zařízení. 2. Elektrické vlivy rozvodných soustav. 3. Jaderná bezpečnost. 4. Elektrárny s paroplynovým cyklem. 5. Možnosti využití sluneční a větrné energie v elektrárenství. 6. Malé vodní elektrárny. 7. Ochrany alternátorů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907V001) Elektroenergetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907V001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907V001) Elektroenergetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.