410-6005/02 – Ochrany a automatiky v rozvodu (OARO)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity10
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Zdeněk MedvecGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Zdeněk Medvec
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MED40 doc. Dr. Ing. Zdeněk Medvec
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Prohloubit a rozvíjet znalosti elektrických ochran a protihavarijních automatik. Vysvětlit a objasnit studentům základní principy a provedení speciálních moderních elektrických ochran a protihavarijních automatik. Po absolvování předmětu studenti dokáží získané vědomosti interpretovat, analyzovat a aplikovat nejen při návrhu, nasazování a nastavování běžných elektrických ochran v elektrizačních soustavách, ale také umí navrhnout a vyřešit speciální případy jištění a chránění.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět se zabývá teorií elektrických ochran a jištění v elektroenergetických soustavách. Je zaměřen na speciální ochrany vedení a transformátorů včetně důležitých protihavarijních automatik.

Povinná literatura:

1. Janíček, F., Chladný, V. a kol.: Digitálne ochrany v elektrizačnej sústave. STU Bratislava, 2004. 2. Dohnálek P.: Ochrany pro průmysl a energetiku, SNTL Praha 1991. 3. Haluzík E.: Ochrany automatiky v elektrických sítích. Skripta VUT Brno 1985. 4. Blackburn J. Lewis: Protective Relaying: Principles and Applications, Fourth Edition. Crc Pr Inc, 2014. ISBN 9781439888117.

Doporučená literatura:

1. Dohnálek P.: Provoz a údržba ochran v energetice. SNTL Praha 1989. 2. Dohnálek P.: Technika ochran. SNTL Praha 1989. 3. ČSN 333051 - Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení. 4. Henville, Charles F.; Anderson, Paul M.; Rifaat, Rasheek; Johnson, Brian; Meliopoulos, Sakis: Power System Protection. John Wiley & Sons Inc, United States, 2022. ISBN 9781119513148, EAN 9781119513148. 5. Sleva, A. F.: Protective relay principles. CRC Press, 2009, ISBN 978-0-8247-5372-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Projekt.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Výpočty napěťových a proudových poměrů v místě ochrany při souměrných a nesouměrných zkratech v el. soustavě. Řešení dynamické stability. Přístrojové transformátory proudu a jejich chyby při přechodných dějích - vliv stejnosměrné složky zkratového proudu na správnou činnost ochran. Distanční ochrany. Měřicí členy - amplitudové a fázové kompenzátory. Polarizace stejnosměrné složky, závora proti kývání, kompenzace odporu oblouku, kompenzace při zemních zkratech. Příčiny nesprávného měření distančních ochran. Srovnávací ochrany a jejich vazby. Spolupráce s automatikou opětného zapínání. Selektivní vypínání vedení při zemním spojení. Protihavarijní automatiky v el. soustavách - automatika proti přetížení mezisystémového vedení, automatika pro udržení stability, automatika pro přerušení asynchronního chodu, automatické frekvenční odlehčování.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P0713D060003) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0713D060003) Elektroenergetika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0713D060003) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0713D060003) Elektroenergetika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P0713D060003) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0713D060003) Elektroenergetika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P0713D060003) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0713D060003) Elektroenergetika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P0713D060003) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0713D060003) Elektroenergetika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.