410-6005/03 – Ochrany a automatiky v rozvodu (OARO)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Radomír Goňo, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Radomír Goňo, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GON72 prof. Ing. Radomír Goňo, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Prohloubit a rozvíjet znalosti elektrických ochran a protihavarijních automatik. Vysvětlit a objasnit studentům základní principy a provedení speciálních moderních elektrických ochran a protihavarijních automatik. Po absolvování předmětu studenti dokáží získané vědomosti interpretovat, analyzovat a aplikovat nejen při návrhu, nasazování a nastavování běžných elektrických ochran v elektrizačních soustavách, ale také umí navrhnout a vyřešit speciální případy jištění a chránění.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět se zabývá teorií elektrických ochran a jištění v elektroenergetických soustavách. Je zaměřen na speciální ochrany vedení a transformátorů včetně důležitých protihavarijních automatik.

Povinná literatura:

Henville, Charles F.; Anderson, Paul M.; Rifaat, Rasheek; Johnson, Brian; Meliopoulos, Sakis: Power System Protection. John Wiley & Sons Inc, United States, 2022. ISBN 9781119513148, EAN 9781119513148. Brand, K.-P., De Mesmaeker, I.: Handbook of Electrical Power System Dynamics: Modeling, Stability, and Control. Wiley-IEEE Press. 2013. 976 pages. ISBN: 978-1-118-51606-5 Sleva, A. F.: Protective relay principles. CRC Press, 2009, ISBN 978-0-8247-5372-6. Christopoulos, C. ; Wright, A: Electrical Power System Protection. Springer, Berlin, 2010. ISBN: 1441947345, EAN: 9781441947345. Janíček, F., Chladný, V. a kol.: Digitálne ochrany v elektrizačnej sústave. STU Bratislava, 2004.

Doporučená literatura:

Ungrad, Helmut; Winkler, Willibald; Wiszniewski, Andrzej: Protection Techniques in Electrical Energy Systems. Taylor & Francis Ltd, Great Britain, 2019. ISBN 9780367401641, EAN 9780367401641. Das, J. C.: Power System Protective Relaying. Taylor & Francis Inc, United States, 2017. ISBN 9781498745505, EAN 9781498745505. ČSN 333051 - Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Projekt. Ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Výpočty napěťových a proudových poměrů v místě ochrany při souměrných a nesouměrných zkratech v el. soustavě. Řešení dynamické stability. Přístrojové transformátory proudu a jejich chyby při přechodných dějích - vliv stejnosměrné složky zkratového proudu na správnou činnost ochran. Distanční ochrany. Měřicí členy - amplitudové a fázové kompenzátory. Polarizace stejnosměrné složky, závora proti kývání, kompenzace odporu oblouku, kompenzace při zemních zkratech. Příčiny nesprávného měření distančních ochran. Srovnávací ochrany a jejich vazby. Spolupráce s automatikou opětného zapínání. Selektivní vypínání vedení při zemním spojení. Protihavarijní automatiky v el. soustavách - automatika proti přetížení mezisystémového vedení, automatika pro udržení stability, automatika pro přerušení asynchronního chodu, automatické frekvenční odlehčování.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P0713D060004) Elektroenergetika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0713D060004) Elektroenergetika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0713D060004) Elektroenergetika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0713D060004) Elektroenergetika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P0713D060004) Elektroenergetika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0713D060004) Elektroenergetika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P0713D060004) Elektroenergetika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0713D060004) Elektroenergetika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P0713D060004) Elektroenergetika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0713D060004) Elektroenergetika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.