410-6009/01 – Počítače pro měření a diagnostiku (PMDI)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Radomír Goňo, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GON72 prof. Ing. Radomír Goňo, Ph.D.
KRA24 doc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.
SOK20 prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 28+140
kombinovaná Zápočet a zkouška 28+140

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Současná praxe v elektroenergetice vykazuje stále větší využití počítačů pro měření různých dat, jejich zpracování a grafickou prezentaci. Začíná se ve zvýšené míře využívat automatizovaných měřicích pracovišť, zařízení pro řízení technologických celků a monitorovaní jejich funkcí. Po absolvování předmětu bude student umět aplikovat problematiku diagnostických měření ve vědecké práci v oblasti elektroenergetiky. Osvojí si využití různých typů měřicích systémů a návrhů měřicí metodiky včetně zpracování naměřených dat a prokáže schopnost samostatného návrhu měřicí metodiky a vyhodnocení provedených měření.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Současná praxe v elektroenergetice vyžaduje využití výpočetní techniky při měřeních včetně jejich zpracování a prezentace. Využívá se automatizovaných měřicích systémů, zařízení pro řízení technologických celků a monitorovaní jejich funkcí. Předmět zahrnuje pokročilé principy technické diagnostiky. Jsou zde probírány typy měřených signálů a jejich úprava a zpracování. Dále se předmět zabývá vzorkováním, návrhem měřicí metodiky, vytvořením schématu měřicího řetězce a způsobem připojení aparatury k měřenému objektu. Předmět rovněž zahrnuje kapitoly věnované shromažďování, přenosu a zpracování naměřených dat, grafické prezentaci výsledků, řízení měřicích přístrojů pomocí počítače a řešení praktických úloh. Základní vybavení pro výuku tohoto předmětu tvoří speciální aparatury a přístroje využívané katedrou elektroenergetiky při vlastních experimentálních a výzkumných pracích. Jedná se o špičková zařízení firem jako jsou firmy Brüel & Kjaer, Tectronix, Elcom, a.s., EGÚ Brno. Po absolvování předmětu bude student umět aplikovat problematiku diagnostických měření ve vědecké práci v oblasti elektroenergetiky. Osvojí si využití různých typů měřicích systémů a návrh měřicí metodiky včetně zpracování naměřených dat a bude schopen samostatně navrhnout měřicí metodiku a vyhodnotit provedená měření.

Povinná literatura:

Tlustý, J., Švec, J., Bannert, P. a kol.: Návrh a rozvoj energetických sítí. ČVUT Praha, 2011 Ripka, Pavel. Senzory a převodníky. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2005 dotisk. ISBN 80-01-03123-3 Haasz, V., Roztočil, J., Novák, J.: Číslicové měřicí systémy. ČVUT Praha, 2000 Measurement, instrumentation, and sensors handbook : electromagnetic, optical, radiation, chemical, and biomedical measurement, edited by John G. Webster, Halit Eren. - 2nd ed. - Boca Raton: CRC Press, 2014, ISBN 978-1-4398-4891-3 Rosa, F. Harmonics, power systems, and smart grids. CRC Press, 2015, 242 stran. ISBN 978-1-4822-4383-3

Doporučená literatura:

Materiály firem Elcom, Moravské přístroje a.s. a dalších Manuály různých HW a SW produktů WANG, Lingfeng, ed. Modeling and control of sustainable power systems: towards smarter and greener electric grids. Berlin: Springer, 2012, 366 stran. ISBN 978-3-642-22903-9 Operation and control of electric energy processing systems. [Hoboken]: Wiley, 2010. ISBN 978-0-470-60278-2 Weerakorn Ongsakul, Dieu Ngoc Vo.: Artificial intelligence in power system optimization, CRC Press, c2013, DOI: https://doi.org/10.1201/b14906, eBook ISBN: 9780429071928, ISBN 978-1-57808-805-8

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování projektu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní principy technické diagnostiky. Typy měřených signálů, jejich přizpůsobení a úprava. 2. Převodníky elektrických veličin, průmyslové standarty. A/D a D/A převodníky. 3. Sběr a přenos dat. Řízení měřících přístrojů pomocí počítače. Seriové a paralelní rozhraní a způsob jejich využití při měření. 4. Vzorkování, vliv rychlosti vzorkování na přesnost měření a korektnost vyhodnocení naměřených dat. 5. Analýza signálů, analýza časových řad, číslicová filtrace. Statistické testy. 6. Návrh měřící metodiky. Volba technických (HW) a programových (SW) prostředků. 7. Ochrana proti rušivým vlivům. Způsoby oddělení měřícího zařízení od měřeného objektu. 8. Využití technických a programových prostředků pro návrh měřící aplikace. 9. Archivace a zpracování naměřených dat. Vyhodnocení měření a jeho grafická prezentace. Vzájemné sdílení dat. 10. Systémy pro generování zakázkových měřících, řídících a regulačních programů. Využití virtuálních přístrojů. 11. Modelování a simulace měření. Archivace a zpracování naměřených dat.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2649) Elektrotechnika (2642V004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2649) Elektrotechnika (2642V004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907V001) Elektroenergetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2649) Elektrotechnika (2642V004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2649) Elektrotechnika (2642V004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907V001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907V001) Elektroenergetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2649) Elektrotechnika (2642V004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2649) Elektrotechnika (2642V004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.