410-6009/03 – Počítače pro měření a diagnostiku (PMDI)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRA24 doc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Současná praxe v elektroenergetice vykazuje stále větší využití počítačů pro měření různých dat, jejich zpracování a grafickou prezentaci. Začíná se ve zvýšené míře využívat automatizovaných měřicích pracovišť, zařízení pro řízení technologických celků a monitorovaní jejich funkcí. Po absolvování předmětu bude student umět aplikovat problematiku diagnostických měření ve vědecké práci v oblasti elektroenergetiky. Osvojí si využití různých typů měřicích systémů a návrhů měřicí metodiky včetně zpracování naměřených dat a prokáže schopnost samostatného návrhu měřicí metodiky a vyhodnocení provedených měření.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Současná praxe v elektroenergetice vyžaduje využití výpočetní techniky při měřeních včetně jejich zpracování a prezentace. Využívá se automatizovaných měřicích systémů, zařízení pro řízení technologických celků a monitorovaní jejich funkcí. Předmět zahrnuje pokročilé principy technické diagnostiky. Jsou zde probírány typy měřených signálů a jejich úprava a zpracování. Dále se předmět zabývá vzorkováním, návrhem měřicí metodiky, vytvořením schématu měřicího řetězce a způsobem připojení aparatury k měřenému objektu. Předmět rovněž zahrnuje kapitoly věnované shromažďování, přenosu a zpracování naměřených dat, grafické prezentaci výsledků, řízení měřicích přístrojů pomocí počítače a řešení praktických úloh. Základní vybavení pro výuku tohoto předmětu tvoří speciální aparatury a přístroje využívané katedrou elektroenergetiky při vlastních experimentálních a výzkumných pracích. Jedná se o špičková zařízení firem jako jsou firmy Brüel & Kjaer, Tectronix, Elcom, a.s., EGÚ Brno. Po absolvování předmětu bude student umět aplikovat problematiku diagnostických měření ve vědecké práci v oblasti elektroenergetiky. Osvojí si využití různých typů měřicích systémů a návrh měřicí metodiky včetně zpracování naměřených dat a bude schopen samostatně navrhnout měřicí metodiku a vyhodnotit provedená měření.

Povinná literatura:

Tlustý, J., Švec, J., Bannert, P. a kol.: Návrh a rozvoj energetických sítí. ČVUT Praha, 2011 Ripka, Pavel. Senzory a převodníky. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2005 dotisk. ISBN 80-01-03123-3 Haasz, V., Roztočil, J., Novák, J.: Číslicové měřicí systémy. ČVUT Praha, 2000 Measurement, instrumentation, and sensors handbook : electromagnetic, optical, radiation, chemical, and biomedical measurement, edited by John G. Webster, Halit Eren. - 2nd ed. - Boca Raton: CRC Press, 2014, ISBN 978-1-4398-4891-3 Rosa, F. Harmonics, power systems, and smart grids. CRC Press, 2015, 242 stran. ISBN 978-1-4822-4383-3

Doporučená literatura:

Materiály firem Elcom, Moravské přístroje a.s. a dalších Manuály různých HW a SW produktů WANG, Lingfeng, ed. Modeling and control of sustainable power systems: towards smarter and greener electric grids. Berlin: Springer, 2012, 366 stran. ISBN 978-3-642-22903-9 Operation and control of electric energy processing systems. [Hoboken]: Wiley, 2010. ISBN 978-0-470-60278-2 Weerakorn Ongsakul, Dieu Ngoc Vo.: Artificial intelligence in power system optimization, CRC Press, c2013, DOI: https://doi.org/10.1201/b14906, eBook ISBN: 9780429071928, ISBN 978-1-57808-805-8

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování projektu. Ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Základní principy technické diagnostiky. Typy měřených signálů, jejich přizpůsobení a úprava. - Převodníky elektrických veličin, průmyslové standardy. A/D a D/A převodníky. - Sběr a přenos dat. Řízení měřicích přístrojů pomocí počítače. Sériové a paralelní rozhraní a způsob jejich využití při měření. - Vzorkování, vliv rychlosti vzorkování na přesnost měření a korektnost vyhodnocení naměřených dat. - Analýza signálů, analýza časových řad, číslicová filtrace. Statistické testy. - Návrh měřicí metodiky. Volba technických (HW) a programových (SW) prostředků. - Ochrana proti rušivým vlivům. Způsoby oddělení měřícího zařízení od měřeného objektu. - Využití technických a programových prostředků pro návrh měřicí aplikace. - Archivace a zpracování naměřených dat. Vyhodnocení měření a jeho grafická prezentace. Vzájemné sdílení dat. - Systémy pro generování zakázkových měřicích, řídicích a regulačních programů. Využití virtuálních přístrojů. - Modelování a simulace měření. Archivace a zpracování naměřených dat.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P0713D060001) Elektrotechnika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0713D060001) Elektrotechnika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0713D060004) Elektroenergetika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0713D060004) Elektroenergetika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0713D060001) Elektrotechnika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0713D060001) Elektrotechnika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0713D060004) Elektroenergetika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0713D060004) Elektroenergetika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2649) Elektrotechnika (2642V004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2649) Elektrotechnika (2642V004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P0713D060004) Elektroenergetika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0713D060004) Elektroenergetika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0713D060001) Elektrotechnika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0713D060001) Elektrotechnika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2649) Elektrotechnika (2642V004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2649) Elektrotechnika (2642V004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P0713D060001) Elektrotechnika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0713D060001) Elektrotechnika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0713D060004) Elektroenergetika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0713D060004) Elektroenergetika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P2649) Elektrotechnika (2642V004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2649) Elektrotechnika (2642V004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P0713D060004) Elektroenergetika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0713D060001) Elektrotechnika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0713D060004) Elektroenergetika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0713D060001) Elektrotechnika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P2649) Elektrotechnika (2642V004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2649) Elektrotechnika (2642V004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2649) Elektrotechnika (2642V004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2649) Elektrotechnika (2642V004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2649) Elektrotechnika (2642V004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2649) Elektrotechnika (2642V004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2649) Elektrotechnika (2642V004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2649) Elektrotechnika (2642V004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2649) Elektrotechnika (2642V004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2649) Elektrotechnika (2642V004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.