410-6013/01 – Energetické problémy tepelných zařízení (EPTZ)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRA50 prof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 28+140
kombinovaná Zápočet a zkouška 28+140

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se věnuje průmyslovým aplikacím odporového, indukčního, obloukového a dalších ohřevů s využitím přeměny elektrické energie v tepelnou, jejich optimalizacím s ohledem na energetickou náročnost a eliminací rušivých vlivů na napájecí síť. Dále zahrnuje energetickou problematiku elektrického vytápění. Po absolvování předmětu student umí aplikovat teorii do návrhů tepelných zařízení, elektrického vytápění, umí posoudit rušivé účinky elektrotepelných zařízení na napájecí elektrickou síť a navrhnout možnosti jejich omezení.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět zahrnuje energetickou problematiku průmyslových ohřevů a elektrického vytápění. Další oblastí jsou rušivé vlivy elektrických obloukových pecí na napájecí sítě a možnosti jejich eliminace. Zabývá se energetickou náročností a optimalizací provozu průmyslových elektrotepelných zařízení. Po absolvování předmětu student umí aplikovat teorii z elektrotepelné techniky do návrhů způsobu elektrického vytápění, umí posoudit rušivé účinky elektrotepelných zařízení na napájecí elektrické sítě a navrhnout možnosti jejich omezení.

Povinná literatura:

Hradílek, Z., Lázničková, I., Král, V. Elektrotepelná technika. Praha: ČVUT Praha, 2011, ISBN 978-80-01-043938-9 Hradílek, Z. Elektroenergetika distribučních a průmyslových zařízení. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Montanex, 2008 Hradílek, Z. a kol. Elektrotepelná technika. Simulace - počítačové programy. Ostrava: Skripta VŠB-TUO, 2001 Webb, Ralph L. a Kim, Nae-Hyun. Principles of enhanced heat transfer. 2nd ed. New York: Taylor & Francis, 2005. ISBN 1-59169-014-5

Doporučená literatura:

Kakaç, Sadik; Yener, Yaman a Pramuanjaroenkij, A. Convective heat transfer. 3rd ed. Boca Raton: CRC Press, c2014. ISBN 978-1-4665-8344-3 Bejan, Adrian. Convection heat transfer. 4th ed. Hoboken: Wiley, c2013. ISBN 978-0-470-90037-6 Kručinin, Anatolij Michajlovič a Sawicki, Antoni. A theory of electrical arc heating. Częstochowa: Publishing Office of Technical University of Częstochowa, 2003. ISBN 83-7193-191-3 Hradílek, Z. Alternative proposal of electric heating in closed spaces. U.I.E. Congress Lisabon Portugal, 2000

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Projekt

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Energetické problémy odporových elektrotepelných zařízení v průmyslu. Účinnost alternativních primárních zdrojů při elektrickém vytápění. Teorie energetických režimů obloukových pecí. Rušivé vlivy elektrických obloukových pecí v napájecích sítích. Řízení energetických režimů obloukových pecí počítačem. Energetické problémy indukčních tavících pecí. Energetické zdroje pro vysokofrekvenční povrchový ohřev vybraných technologických zařízení.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907V001) Elektroenergetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907V001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907V001) Elektroenergetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.