410-6013/02 – Energetické problémy tepelných zařízení (EPTZ)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRA24 doc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se věnuje průmyslovým aplikacím odporového, indukčního, obloukového a dalších ohřevů s využitím přeměny elektrické energie v tepelnou, jejich optimalizacím s ohledem na energetickou náročnost a eliminací rušivých vlivů na napájecí síť. Dále zahrnuje energetickou problematiku elektrického vytápění. Po absolvování předmětu student umí aplikovat teorii do návrhů tepelných zařízení, elektrického vytápění, umí posoudit rušivé účinky elektrotepelných zařízení na napájecí elektrickou síť a navrhnout možnosti jejich omezení.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět zahrnuje energetickou problematiku průmyslových ohřevů a elektrického vytápění. Další oblastí jsou rušivé vlivy elektrických obloukových pecí na napájecí sítě a možnosti jejich eliminace. Zabývá se energetickou náročností a optimalizací provozu průmyslových elektrotepelných zařízení. Po absolvování předmětu student umí aplikovat teorii z elektrotepelné techniky do návrhů způsobu elektrického vytápění, umí posoudit rušivé účinky elektrotepelných zařízení na napájecí elektrické sítě a navrhnout možnosti jejich omezení.

Povinná literatura:

Hradílek, Z., Lázničková, I., Král, V. Elektrotepelná technika. Praha: ČVUT Praha, 2011, ISBN 978-80-01-043938-9 Hradílek, Z. Elektroenergetika distribučních a průmyslových zařízení. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Montanex, 2008 Hradílek, Z. a kol. Elektrotepelná technika. Simulace - počítačové programy. Ostrava: Skripta VŠB-TUO, 2001 Rada, J. a kol. Elektrotepelná technika. SNTL Praha, 1985 Metaxas, A. C. Foundations of electroheat: a unified approach. Chichester: Wiley, 1996. ISBN 9780471956440

Doporučená literatura:

Hradílek, Z. Energetické problémy obloukových pecí. Praha: Doktorská disertace ČVUT Praha, 1988 Hradílek, Z. Elektrické teplo. Ostrava: Skripta VŠB-TUO, 1989 Sajdak, C. Nagrzewanie indukcyjne. Katowice, 1985 Hering, M. Podstawy elektrotermii. Warszawa, 1992 Hradílek, Z. Teoretical aspects of alternative proposals of electric heating. Ostrava: Sborník vědeckých prací VŠB TUO, 1999 Hradílek, Z. Alternative proposal of electric heating in closed spaces. U.I.E. Congress Lisabon Portugal, 2000 Hradílek, Z. at. all Cooperation on Engineering Education Computer aided disign and Work simulation of Electric Furnaces and Heaters. Ostrava: International Conference ICEE, 1999

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Projekt

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Energetické problémy odporových elektrotepelných zařízení v průmyslu. Vytápění, energetické zdroje pro vytápění, optimalizace vytápění, energetika podlahových otopných soustav. Energetické problémy elektrických obloukových pecí. Teorie energetických režimů elektrických obloukových pecí. Rušivé vlivy elektrických obloukových pecí v napájecích sítích. Řízení a optimalizace energetických režimů obloukových pecí. Energetické problémy indukčních ohřevů (tavicích pecí). Napájecí zdroje pro vysokofrekvenční ohřevy.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P0713D060003) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0713D060003) Elektroenergetika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0713D060003) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0713D060003) Elektroenergetika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P0713D060003) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0713D060003) Elektroenergetika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P0713D060003) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0713D060003) Elektroenergetika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P0713D060003) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0713D060003) Elektroenergetika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.