410-6013/03 – Energetické problémy tepelných zařízení (EPTZ)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRA24 doc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu student umí aplikovat teorii z Elektrotepelné techniky do návrhů způsobu elekrického vytápění, umí posoudit rušivé účinky elektrotepelných zařízení na napájecí Elektrické sítě a navrhnout možnosti jejich omezení. Ve cvičení a laboratořích prokáže schopnost vypočítat a navrhnout elektrotepelná zařízení s počítačovou podporou při aplikaci variantního řešení.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět zahrnuje energetickou problematiku při všech způsobech elektrického vytápění. Další oblastí jsou rušivé vlivy obloukových pecí na napájecí sítě a možnosti jejich eliminace. Zabývá se energetickou náročností a optimalizací provozu průmyslových elektrotepelných zařízení. Po absolvování předmětu student umí aplikovat teorii z Elektrotepelné techniky do návrhů způsobu elekrického vytápění, umí posoudit rušivé účinky elektrotepelných zařízení na napájecí Elektrické sítě a navrhnout možnosti jejich omezení. Ve cvičení a laboratořích prokáže schopnost vypočítat a navrhnout elektrotepelná zařízení s počítačovou podporou při aplikaci variantního řešení.

Povinná literatura:

Rada,J. a kolektiv: Elektrotepelná technika. SNTL Praha 1985 Hradílek, Z.: Energetické problémy obloukových pecí. Doktorská disertace ČVUT Praha 1988 Hradílek, Z.: Elektrické teplo. Skripta VŠB Ostrava l989 Sajdak, Cz.: Nagrzewanie indukcyjne. Katowice 1985 Hering, M.: Podstawy elektrotermii. Warszawa 1992 Hradílek,Z.: Experimental modelling of the electric arc for control of steelmaking in the electric arc furnace. Elektrowärme In 1993 č. 1. Vrlag Essen BRD Rada J., Hradílek Z., Kožený J., Novák P., Andras J.: Elektrotepelná technika. SNTL Praha 1985 Hradílek Z.: Elektrické teplo. Skripta VŠB 1989 Hradílek Z.: Energetické problémy ocelářských obloukových pecí. Doktorská disertace ČVUT Praha 1989 U.I.E.: Elektrovärme Teorie und Praxis. Verlag W. Girardet ESSEN 1984 Plöckinger E.: Elektrostahlerzengung. Verlag Düsseldorf 1979 A.C. Metaxas:Foundations of Electroheat Unified Approach. Book published by University of Cambridge UK 1996 Hradílek, Z.: Modelling of a Free Burning Electric Arc by Control of the Power Programme of the Steelmaking Arc Furnace. Proceedings XII. th. Congress International Union Electroheat 1992 Montred Canada, ISBN 2-89310-121-6 Hradílek, Z.: Energy savings using reactor with controlled power regime EAF. XIII. World Congress BNCE - UIE 1996 Birningham U.K. Proceedings, ISBN 186126007X Hradílek, Z.: Energy savings using reactor with controlled power regime EAF. Elektrowärme Int. Vulkan Verlag Essen 1997, No 4, B 154-155 BRD, ISBN 0340-3521-IK-5548F Hradílek, Z.: Teoretical aspects of alternative proposals of electric heating. Sborník vědeckých prací VŠB TUO 1999 Hradílek, Z.: Alternative proposal of electric heating in closed spaces. U.I.E. Congress Lisabon Portugal 2000 Hradílek, Z.: at. all: Cooperation on Engineering Education Computer aided disign and Work simulation of Electric Furnaces and Heaters. International Conference ICEE 1999, Ostrava, Proceedings

Doporučená literatura:

Hradílek, Z.: Energetické problémy obloukových pecí. Doktorská disertace ČVUT Praha 1988 Hradílek, Z.: Elektrické teplo. Skripta VŠB Ostrava 1989

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Projekt

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Energetické problémy odporových elektrotepelných zařízení v průmyslu. Účinnost alternativních primárních zdrojů při elektrickém vytápění. Teorie energetických režimů obloukových pecí. Rušivé vlivy elektrických obloukových pecí v napájecích sítích. Řízení energetických režimů obloukových pecí počítačem. Energetické problémy indukčních tavících pecí. Energetické zdroje pro vysokofrekvenční povrchový ohřev vybraných technologických zařízení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P0713D060004) Elektroenergetika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0713D060004) Elektroenergetika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0713D060004) Elektroenergetika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0713D060004) Elektroenergetika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P0713D060004) Elektroenergetika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0713D060004) Elektroenergetika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P0713D060004) Elektroenergetika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0713D060004) Elektroenergetika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P0713D060004) Elektroenergetika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0713D060004) Elektroenergetika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.