410-6013/03 – Energetické problémy tepelných zařízení (EPTZ)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRA24 doc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se věnuje průmyslovým aplikacím odporového, indukčního, obloukového a dalších ohřevů s využitím přeměny elektrické energie v tepelnou, jejich optimalizacím s ohledem na energetickou náročnost a eliminací rušivých vlivů na napájecí síť. Dále zahrnuje energetickou problematiku elektrického vytápění. Po absolvování předmětu student umí aplikovat teorii do návrhů tepelných zařízení, elektrického vytápění, umí posoudit rušivé účinky elektrotepelných zařízení na napájecí elektrickou síť a navrhnout možnosti jejich omezení.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět zahrnuje energetickou problematiku průmyslových ohřevů a elektrického vytápění. Další oblastí jsou rušivé vlivy elektrických obloukových pecí na napájecí sítě a možnosti jejich eliminace. Zabývá se energetickou náročností a optimalizací provozu průmyslových elektrotepelných zařízení. Po absolvování předmětu student umí aplikovat teorii z elektrotepelné techniky do návrhů způsobu elektrického vytápění, umí posoudit rušivé účinky elektrotepelných zařízení na napájecí elektrické sítě a navrhnout možnosti jejich omezení.

Povinná literatura:

Hradílek, Z., Lázničková, I., Král, V. Elektrotepelná technika. Praha: ČVUT Praha, 2011, ISBN 978-80-01-043938-9 Hradílek, Z. Elektroenergetika distribučních a průmyslových zařízení. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Montanex, 2008 Hradílek, Z. a kol. Elektrotepelná technika. Simulace - počítačové programy. Ostrava: Skripta VŠB-TUO, 2001 Webb, Ralph L. a Kim, Nae-Hyun. Principles of enhanced heat transfer. 2nd ed. New York: Taylor & Francis, 2005. ISBN 1-59169-014-5

Doporučená literatura:

Kakaç, Sadik; Yener, Yaman a Pramuanjaroenkij, A. Convective heat transfer. 3rd ed. Boca Raton: CRC Press, c2014. ISBN 978-1-4665-8344-3 Bejan, Adrian. Convection heat transfer. 4th ed. Hoboken: Wiley, c2013. ISBN 978-0-470-90037-6 Kručinin, Anatolij Michajlovič a Sawicki, Antoni. A theory of electrical arc heating. Częstochowa: Publishing Office of Technical University of Częstochowa, 2003. ISBN 83-7193-191-3 Hradílek, Z. Alternative proposal of electric heating in closed spaces. U.I.E. Congress Lisabon Portugal, 2000

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Projekt, ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Energetické problémy odporových elektrotepelných zařízení v průmyslu. Vytápění, energetické zdroje pro vytápění, optimalizace vytápění, energetika podlahových otopných soustav. Energetické problémy elektrických obloukových pecí. Teorie energetických režimů elektrických obloukových pecí. Rušivé vlivy elektrických obloukových pecí v napájecích sítích. Řízení a optimalizace energetických režimů obloukových pecí. Energetické problémy indukčních ohřevů (tavicích pecí). Napájecí zdroje pro vysokofrekvenční ohřevy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P0713D060004) Elektroenergetika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0713D060004) Elektroenergetika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0713D060004) Elektroenergetika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0713D060004) Elektroenergetika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P0713D060004) Elektroenergetika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0713D060004) Elektroenergetika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P0713D060004) Elektroenergetika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0713D060004) Elektroenergetika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P0713D060004) Elektroenergetika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0713D060004) Elektroenergetika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.