410-6016/01 – Vybrané kapitoly z teorie elektrických strojů a přístrojů (VTSP)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIS01 prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 0+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent tohoto předmětu umí aplikovat a použít znalosti z těch částí výuky el. strojů, které jsou nezbytné pro další vědeckou přípravu a zpracování jeho závěrečné práce.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Posluchači se v tomto předmětu seznámí s teorií obecného stroje, pohonu a s aplikací této teorie na stroje stejnosměrné i střídavé a s vlivem vyšších harmonických na provoz strojů střídavých.

Povinná literatura:

CHMELÍK, Karel. Stejnosměrné a komutátorové elektrické stroje, obecný stroj. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001. ISBN 80-7078-857-7. CHMELÍK, Karel. Asynchronní a synchronní elektrické stroje. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. ISBN 80-248-0025-X. GIERAS, Jacek Franciszek. Electrical machines: fundamentals of electromechanical energy conversion. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, [2017]. ISBN 978-1-4987-0883-8. NOVOTNÝ, Vladimír. Elektrické přístroje. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2001. ISBN 80-01-02306-0.

Doporučená literatura:

HRABOVCOVÁ, Valéria a RAFAJDUS, Pavol. Elektrické stroje: teória a príklady. Vysokoškolské učebnice (Žilinská univerzita). V Žiline: Žilinská univerzita, EDIS-vydavateľstvo ŽU, 2009. ISBN 978-80-554-0101-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Teorie obecného elektrického stroje. Základní principy elektrických strojů. Obecný elektromagnetický systém. Základní předpoklady v teorii obecného stroje. Provedení obecného elektrického stroje. Napěťové rovnice obecného elektrického stroje. Pohybová rovnice a moment obecného stroje. Aplikace teorie obecného stroje na stejnosměrné, jednofázové komutátorové stroje. Analytické zobrazení synchronního stroje - základní rovnice napětí, momenty, výkony. Ustálený provozní stav, přechodné stavy. Dynamická stabilita. Elektromagnetické a elektromechanické jevy v asynchronních strojích. Ustálený stav asynchronního stroje. Dynamické vlastnosti při napájení z měničů. Vliv vyšších harmonických na provoz střídavých strojů. Druhy vyšších harmonických ve střídavvých strojích. Magnetické pole vícefázového vinutí. Parametry strojů pro vyšší harmonické. Ztráty, účinnost, momenty. Budící soustavy synchronních strojů. Soustavy s výkonovými polovodičovými součástkami. Časové konstanty budičů. Bezkartáčové budící soustavy. Přechodné jevy v budících soustavách.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2649) Elektrotechnika (2642V004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2649) Elektrotechnika (2642V004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907V001) Elektroenergetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2649) Elektrotechnika (2642V004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2649) Elektrotechnika (2642V004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642V004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642V004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2649) Elektrotechnika (2642V004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2649) Elektrotechnika (2642V004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.