410-6019/01 – Výpočtové a numerické metody elektrických strojů a přístrojů (VNSP)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAR47 Ing. Martin Marek, Ph.D.
MIS01 prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 0+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Úspěšný absolvent umí metody výpočtu a počítačové programy pro výpočet elektrického stroje optimálních parametrů t.j. vysoce účinného, s velkou spolehlivostí a životností.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Posluchači se v tomto předmětu seznámí s novými metodami v oblasti výpočtu elektrických strojů a s použitím výpočetní techniky v jednotlivých etapách výpočtu.

Povinná literatura:

Kopzlov, I.P. akol.: Stavba el. strojů, SNTL Praha 1988 Vogt, K.: Elektrische Maschinen, VEB Verlag Berlin 1988, ISBN 3-341-00486-6 Jezierski E.: Transformátory Kopylov, I.P. a kol.: Stavba el. strojů, SNTL Praha 1988 Jezierski, E.: Transformátory, Academia Praha 1973 Vogt, K.: Berechnung rotierender elektrischer Maschinen,VEB Verlag Berlin, 1988, ISBN 3-34100486-6 Čemus, J. - Hamaata,V.: Obecné řešení dynamiky synchronních motorů, Academia Praha 1984 Ondruška, E. - Maloušek, A.: Ventilace a chlazení el. strojů točivých, SNTL Praha 1985 Benedikt, O.: Beitrage zur Wieterentwicklung der Theorie der Gleichstrommmaschine 1 a 2, Akademiai Kiado, Budapest 1975, ISBN 963-05-0447-2

Doporučená literatura:

Čemus, J. - Hamaata,V.: Obecné řešení dynamiky synchronních motorů, Academia Praha 1984 Ondruška, E. - Maloušek, A.: Ventilace a chlazení el. strojů točivých, SNTL Praha 1985 Akademiai Kiado, Budapest 1975, ISBN 963-05-0447-2

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Základní východiska pro návrh elektrického stroje. - Transformátory, točivé stroje. - Vinutí elektrických strojů točivých. - Konstrukční provedení stejnosměrných vinutí. - Vinutí kotev stejnosměrných strojů. - Vinutí střídavých strojů. - Vlastnosti vinutí z hlediska průběhu magnetického pole, vyšší harmonické. Postup výpočtu magnetického obvodu elektrických strojů. - Transformátory, točivé stroje. - Výpočet magnetického napětí jednotlivých částí strojů, celkové magnetické napětí pro jeden pól. - Využití moderních numerických metod při výpočtu vlastností magnetického obvodu. Korekce magnetické indukce v zubech s ohledem na paralelní tok drážkou. - Odvození základních vztahů. - Praktický postup při provádění korekce. - Algoritmizace postupu korekce, ukázka dvou základních metod. Výpočet odporů a reaktancí. Základní přístupy. - Korekce odporů a reaktancí s ohledem na teplotu, kmitočet a sycení, nejčastěji používané metody. - Výpočet ztrát elektrických strojů. - Výpočet základních ztrát. - Základní metody a postupy při výpočtu přídavných ztrát. - Přídavné ztráty závislé na napětí, přídavné ztráty závislé na proudu. Chlazení elektrických strojů. Základy ventilačního výpočtu, aerodynamické odpory, aerodynamické odpory ventilačního systému elektrického stroje. - Základy tepelného výpočtu. Výpočet oteplení elektrického stroje. - Využití moderních numerických metod při výpočtu tepelného namáhání jednotlivých částí strojů. Metody výpočtu strojů s diskovým rotorem, s permanentními magnety. Současné trendy ve využívání výpočetní techniky v jednotlivých etapách návrhu elektrického stroje. - Charakteristické vlastnosti používaných programů, programy pro návrh, programy pro kontrolní výpočet, programy pro optimalizaci určitých uzlů stroje.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2649) Elektrotechnika (2642V004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2649) Elektrotechnika (2642V004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907V001) Elektroenergetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2649) Elektrotechnika (2642V004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2649) Elektrotechnika (2642V004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642V004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642V004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2649) Elektrotechnika (2642V004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2649) Elektrotechnika (2642V004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.