410-6019/03 – Výpočtové a numerické metody elektrických strojů a přístrojů (VMES)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIS01 prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Úspěšný absolvent umí metody výpočtu a počítačové programy pro výpočet elektrického stroje optimálních parametrů t.j. vysoce účinného, s velkou spolehlivostí a životností.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Posluchači se v tomto předmětu seznámí s novými metodami v oblasti výpočtu elektrických strojů a s použitím výpočetní techniky v jednotlivých etapách výpočtu.

Povinná literatura:

Kopzlov, I.P. akol.: Stavba el. strojů, SNTL Praha 1988 Vogt, K.: Elektrische Maschinen, VEB Verlag Berlin 1988, ISBN 3-341-00486-6 Jezierski E.: Transformátory Kopylov, I.P. a kol.: Stavba el. strojů, SNTL Praha 1988 Jezierski, E.: Transformátory, Academia Praha 1973 Vogt, K.: Berechnung rotierender elektrischer Maschinen,VEB Verlag Berlin, 1988, ISBN 3-34100486-6 Čemus, J. - Hamaata,V.: Obecné řešení dynamiky synchronních motorů, Academia Praha 1984 Ondruška, E. - Maloušek, A.: Ventilace a chlazení el. strojů točivých, SNTL Praha 1985 Benedikt, O.: Beitrage zur Wieterentwicklung der Theorie der Gleichstrommmaschine 1 a 2, Akademiai Kiado, Budapest 1975, ISBN 963-05-0447-2

Doporučená literatura:

Čemus, J. - Hamaata,V.: Obecné řešení dynamiky synchronních motorů, Academia Praha 1984 Ondruška, E. - Maloušek, A.: Ventilace a chlazení el. strojů točivých, SNTL Praha 1985 Akademiai Kiado, Budapest 1975, ISBN 963-05-0447-2

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Základní východiska pro návrh elektrického stroje. - Transformátory, točivé stroje. - Vinutí elektrických strojů točivých. - Konstrukční provedení stejnosměrných vinutí. - Vinutí kotev stejnosměrných strojů. - Vinutí střídavých strojů. - Vlastnosti vinutí z hlediska průběhu magnetického pole, vyšší harmonické. Postup výpočtu magnetického obvodu elektrických strojů. - Transformátory, točivé stroje. - Výpočet magnetického napětí jednotlivých částí strojů, celkové magnetické napětí pro jeden pól. - Využití moderních numerických metod při výpočtu vlastností magnetického obvodu. Korekce magnetické indukce v zubech s ohledem na paralelní tok drážkou. - Odvození základních vztahů. - Praktický postup při provádění korekce. - Algoritmizace postupu korekce, ukázka dvou základních metod. Výpočet odporů a reaktancí. Základní přístupy. - Korekce odporů a reaktancí s ohledem na teplotu, kmitočet a sycení, nejčastěji používané metody. - Výpočet ztrát elektrických strojů. - Výpočet základních ztrát. - Základní metody a postupy při výpočtu přídavných ztrát. - Přídavné ztráty závislé na napětí, přídavné ztráty závislé na proudu. Chlazení elektrických strojů. Základy ventilačního výpočtu, aerodynamické odpory, aerodynamické odpory ventilačního systému elektrického stroje. - Základy tepelného výpočtu. Výpočet oteplení elektrického stroje. - Využití moderních numerických metod při výpočtu tepelného namáhání jednotlivých částí strojů. Metody výpočtu strojů s diskovým rotorem, s permanentními magnety. Současné trendy ve využívání výpočetní techniky v jednotlivých etapách návrhu elektrického stroje. - Charakteristické vlastnosti používaných programů, programy pro návrh, programy pro kontrolní výpočet, programy pro optimalizaci určitých uzlů stroje.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P0713D060001) Elektrotechnika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0713D060001) Elektrotechnika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0713D060001) Elektrotechnika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0713D060001) Elektrotechnika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P2649) Elektrotechnika (2642V004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2649) Elektrotechnika (2642V004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P0713D060001) Elektrotechnika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0713D060001) Elektrotechnika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P2649) Elektrotechnika (2642V004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2649) Elektrotechnika (2642V004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2649) Elektrotechnika (2642V004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2649) Elektrotechnika (2642V004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2649) Elektrotechnika (2642V004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2649) Elektrotechnika (2642V004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2649) Elektrotechnika (2642V004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2649) Elektrotechnika (2642V004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2649) Elektrotechnika (2642V004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2649) Elektrotechnika (2642V004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2649) Elektrotechnika (3907V001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku