410-6031/01 – Diagnostika elektrických veličin (DEVE)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2023/2024Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOC61 doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem výuky je naučit studenty tvůrčím způsobem analyzovat jevy buzené neharmonickými periodickými průběhy elektrických veličin důsledným uplatňováním fyzikálních zákonů elektromagnetických jevů.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Provozní diagnostika měřených průběhů napětí a proudů, posuzování jejich zkreslení. Identifikace obvodových parametrů elektromagnetických jevů buzených neharmonickými průběhy napětí a proudů. Nové metody grafické analýzy neharmonických veličin metodami numerické matematiky.

Povinná literatura:

Kijonka, J., Orság, P., Bednár, I.: Nové metody elektrotechniky nesinusových průběhů napětí a proudů. 115 stran, VŠB - TU Ostrava, 2000, ISBN 80-7078-813-5 R. Dugan, M. McGranaghan, A. Santoso and H. Beaty, Electrical Power Systems Quality, 3rd edition, McGraw- Hill, New-York, 2012 Benysek, B., Pasko, M.: Power Theories for Improved Power Quality, Springer – Verlag London 2012

Doporučená literatura:

Mayer, D.: Elektrodynamika v energetice. BEN Praha 2005, ISBN 80-7300-164-0. Merz, H.: Electric Machines and Drives. 214 p., VDE Verlag, Berlin und Offenbach 2002, ISBN 3-8007-2602-5 Hase, Y. Handbook of Power System Engineering. 537 p., John Wiley and Sons, Ltd., Chichester - England 2012, ISBN: 978-0-470-02742-4 Giri, F.: AC Electric Motors Control, John Wiley and Sons, Ltd., Chichester - England 2014, ISBN: 978-1-118-33152-1

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Do konce semestru musí student konzultovat a odevzdat dva projekty. Ústní zkouška.

E-learning

Není využíván.

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Konzultace k vybraným tématům dle zadání disertační práce: - Kvalita a kvantita elektromagnetických jevů, vymezení pojmů napětí, proud, výkon, práce. - Skalární součin měřitelných časových funkcí, bázová funkce, integrální transformace časových funkcí, definice efektivní hodnoty skalárním součinem, aktivní a fiktivní složka výkonů, veličin a imitancí. - Analýza periodických neharmonických funkcí Fourierovou řadou. - Diskuze výkonů stanovených pomocí Fourierovy řady. - Elementární modely elektromagnetických jevů, princip ekvivalence a duality. - Definice parametrů elektromagnetických jevů, vymezení reaktivní složky výkonu, veličin a imitancí. - Analýza elementárních obvodů, definice časové konstanty a činitele jakosti. - Vymezení neaktivní složky výkonu, stav naprázdno a nakrátko. - Transformace obvodovových rovnic. - Frekvenční spektra výkonů, konverze frekvenčních spekter, Tellegenova věta. - Grafické metody analýzy. - Numerické metody zpracování měřených obvodových veličin. - Určování účinnosti a koeficientů výkonů. - Elektromagnetické interference a kompatibilita. - Rozbor a zadání 1. semestrální práce. - Rozbor výkonů určovaných pomocí Fourierovy řady. - Výpočet parametrů elektromagnetického jevu ze známých průběhů veličin. - Určování aktivních a reaktivních složek výkonů, veličin a imitancí. - Modelování stavu naprázdno a nakrátko, vytváření matematických modelů a náhradních schémat obvodů s bezeztrátovými prvky. - Rozbor a zadání 2. semestrální práce. - Analýza obvodů aplikací Tellegenovy věty. - Určování činitelů jakosti, ztrátových úhlů a časových konstant pomocí skalárních součinů veličin. - Diskuze moderních metod zpracování signálů. - Rozbory a diskuze odevzdaných semestrálních prací.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2023/2024 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0713D060003) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0713D060003) Elektroenergetika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0713D060002) Elektrotechnika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0713D060002) Elektrotechnika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0713D060002) Elektrotechnika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0713D060002) Elektrotechnika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0713D060003) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0713D060003) Elektroenergetika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.