410-6032/02 – Diagnostika elektrických strojů a pohonů (DESP)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2023/2024Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOC61 doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je schopnost studenta analyzovat veličiny a jevy v elektrických strojích a mechatronických systémech během jejich provozování při změnách kvality napájecího napětí.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Student bude seznámen s problematikou základních parametrů elektrických strojů a regulovaných pohonů v různých konfiguracích, s problematikou nízkofrekvenčního a vysokofrekvenčního rušení a s možnými způsoby omezování rušení v souvislosti se změnami kvality napájecího napětí. Obsahem předmětu je rovněž odpovídající legislativa a normalizace.

Povinná literatura:

1. Flajtingr, J., Kule, L.: Elektrické pohony se střídavými motory a polovodičovými měniči, Plzeň, ZČU, 2005 2. Merz, H.: Electric Machines and Drives. 214 p., VDE Verlag, Berlin und Offenbach 2002, ISBN 3-8007-2602-5 3. Fuchs, E.V., Masoum, M. A.S.: Power Quality in Power Sytems and Electrical Machines,Elsevier,2008,ISBN 978-0-12-369536-9 4. Arrillaga, J., Watson, N.R.: Power System Harmonics,John Wiley et Sons, 2003, ISBN 0-470-85129-5

Doporučená literatura:

1. Hase, Y. Handbook of Power System Engineering. 537 p., John Wiley and Sons, Ltd., Chichester - England 2012, ISBN: 978-0-470-02742-4 2. Giri, F.: AC Electric Motors Control, John Wiley and Sons, Ltd., Chichester - England 2014, ISBN: 978-1-118-33152-1

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola řešení a zpracování projektu ve formě čtyř laboratorních měření ze zadané problematiky. Do konce semestru musí student konzultovat a odevzdat oba projekty. Ústní zkouška.

E-learning

Není využíván.

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky a konzultace: - Základní energetické režimy elektrických strojů v EP - Vlastnosti a parametry stejnosměrných a asynchronních motorů - Vyšetřování účinnosti elektrických strojů a pohonů - Harmonické a jejich vliv na elektrická zařízení, měření a vyhodnocení harmonických - Charakteristiky napětí elektrické energie - Prostředky pro omezování rušení střídavých regulovaných pohonů - Výkony neharmonických napětí a proudů - Vyšetřování účinnosti střídavých regulovaných pohonů se zapojenými prostředky pro omezování rušení - Analýza zpětných vlivů regulovaných pohonů na napájecí síť - Normalizace a legislativa v oblasti EMC

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2023/2024 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P0713D060001) Elektrotechnika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0713D060001) Elektrotechnika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.