410-8203/01 – Výroba a přenos elektrické energie (VPEE)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity3
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Jiří GureckýGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Jiří Gurecký
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GUR10 doc. Dr. Ing. Jiří Gurecký
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu student umí definovat základní pojmy, vysvětlit základní postupy výpočtů příkladů, tyto aplikovat na složitější problémy a diskutovat dosažené výsledky z oblasti základů elektroenergetiky - výroby elektrické energie a jejího přenosu a v problematice el. strojů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět pojednává o problematice výroby elektrické energie v různých typech elektráren, dále rozebírá strukturu elektrizační soustavy ČR - přenosové a distribuční sítě všech napěťových hladin v ustáleném stavu i při poruchách. Předmět se dále zabývá základními principy funkce, konstrukce a provozu elektrických strojů točivých a jejich užití v oblasti výroby elektrické energie a elektrických pohonů.

Povinná literatura:

[1] HRADILEK, Z. : Elektroenergetika- skripta VŠB [2] DOČEKAL A., BOUČEK S.: Elektrárny II, ČVUT Praha 1995 [3] SANTARIUS, P.: Elektrické stanice a vedení-skripta VŠB [4] HODINKA,M., FECKO,Š:, NĚMEČEK,F.: Přenos a rozvod elektrické energie. SNTL 1989 Praha [5] TROJÁNEK,Z., HÁJEK. J.,KVASNICA,P.: Přechodové jevy v el. soustavách, SNTL 1988 Praha [6] BLUME, S.W.ElektricPowerSystemBasics, FortheNonelectrical Professional. Wiley-Interscience a John Wiley&sons, inc., Publication

Doporučená literatura:

[1] HRABOVCOVÁ, V., RAFAJDUS, P., Elektrické stroje Teória a príklady, EDIS ŽU v Žiline, Žilina, 2009

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

test

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní elektroenergetické pojmy, bilance výroby a spotřeby elektrické energie. 2. Elektrárny kondenzační a teplárny. 3. Základy jaderné energetiky. 4. Energetické využití vody. 5. Obnovitelné zdroje energie. 6. Distribuční sítě nn, vn – ustálený stav. 7. Přenosové sítě vvn, zvn – ustálený stav. 8. Poruchové stavy v el. sítích. 9. Zkratové poměry v třífázových soustavách. 10. Ztráty v el. sítích a možnosti jejich snižování. 11. Základní rozdělení elektrických strojů točivých. 12. Transformátor. 13. Synchronní motor a generátor. Asynchronní stroj. 14. Stejnosměrné stroje - základní rozdělení. Princip funkce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N3969) Technologie procesů v energetice (3907T013) Technologie procesů v energetice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3969) Technologie procesů v energetice (3907T013) Technologie procesů v energetice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3969) Technologie procesů v energetice (3907T013) Technologie procesů v energetice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.