410-8301/02 – Elektrické stroje točivé (ESTO)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity4
Garant předmětuIng. Petr Bernat, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petr Bernat, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BER30 Ing. Petr Bernat, Ph.D.
KAC37 doc. Ing. Petr Kačor, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student ovládá základní vlastnosti asynchronních, synchronních a stejnosměrných strojů a aplikuje jejich znalost za účelem jejich užití, testování a diagnostiky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět Elektrické stroje točivé se zabývá teorií točivých strojů, především strojů asynchronních, synchronních a stejnosměrných. Význam předmětu spočívá v osvojení základních informací o principech, konstrukci a užití těchto strojů, které vyústí ve schopnost jejich aplikace v konkrétních strojních zařízeních.

Povinná literatura:

Keppert, S.: Elektrické stroje 2,3,4 a 5, skripta VŠB Ostrava, 1980 - 1984 Chmelík, K.: Asynchronní a synchronní elektrické stroje, skriptum VŠB Ostrava, 2002 Petrov,G.N.: El. stroje 1 a 2, ACADEMIA 1980 Bašta J. a kol.: Teorie el. strojů, SNTL/ALFA 1968 Hindmarsh,J.: Electrical Machines and their Applications, Oxford,1970

Doporučená literatura:

Hrabovcová,V., Rafajdus,P.: Elektrické stroje, teória a príklady, Žilinská univerzita, 2009 Pyrhönen,J., Jokinen,T. Hrabovcová,V.: Design of rotating electrical machines, John Wiley & sons, Ltd. 2008, 2014

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Plná účast na všech laboratorních cvičeních (účast na laboratorních cvičeních je podmíněna absolvováním školení o bezpečnosti práce v laboratoři, které je prováděno v prvním týdnu semestru). Celkově min 80% účast na cvičeních. Odevzdání všech protokolů laboratorních úloh. Absolvování zápočtového testu. Ústní zkouška.

LMS

E-learning

LMS

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Základní rozdělení elektrických strojů točivých. Elektromagnetické zákony, výpočet základních elektrických a mechanických veličin. Točivé elektromagnetické pole, vinutí střídavých strojů. 2. Asynchronní stroj. Konstrukce, princip funkce, základní provozní stavy, momentová charakteristika. 3. Asynchronní motor a generátor. Historický vývoj, oblasti využití. Řízení a regulace provozních veličin, práce na síti a v ostrovním provozu, kaskáda. Náhradní schéma asynchronního stroje, výpočet základních veličin. Energetická bilance. Ztráty, oteplení a chlazení. 4. Provozní vlastnosti asynchronních motorů. Návrh jištění a chránění. Diagnostika. 5. Synchronní motor a generátor. Historický vývoj, oblasti využití. Řízení a regulace provozních veličin. Konstrukční typy. Náhradní schéma synchronního stroje, výpočet základních veličin. Energetická bilance. Ztráty, oteplení a chlazení. 6. Práce synchronního generátoru na síti. Základní provozní stavy a charakteristiky. Provozní vlastnosti synchronních generátorů. Návrh jištění a ochran. Diagnostika. 7. Stejnosměrné stroje základní rozdělení. Princip funkce. Komutace. Vinutí stejnosměrných strojů. 8. Stejnosměrné motory a dynama. Historický vývoj, oblasti využití. Řízení provozních veličin. Diagnostika a údržba. 9. Další konstrukční typy elektrických strojů točivých. Krokový motor, reluktanční motor, lineární motor, elektronické motory. Selsyny a resolvery. Cvičení: 1. Seznámení s laboratoří, bezpečnostní školení. 2. Výpočtové cvičení- základní teorie. 3. Výpočtové cvičení - asynchronní stroje. 4. Laboratorní cvičení - asynchronní stroj. 5. Výpočtové cvičení - synchronní stroje. 6. Laboratorní cvičení - synchronní stroj. 7. Výpočtové cvičení - stejnosměrné stroje. 8. Laboratorní cvičení - stejnosměrné stroj. 9. Zápočtový test

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  20
        Zkouška Zkouška 55  6 3
Rozsah povinné účasti: Min. 80% účast na výuce, absolvování všech laboratorních cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0713A070003) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0713A070003) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0713A070003) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A070003) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A070003) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0713A070003) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2302T006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2019/2020 letní