410-8401/01 – Bezpečnost v elektrotechnice I (BVE1)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity1
Garant předmětudoc. Ing. Roman Hrbáč, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Roman Hrbáč, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2023/2024Rok zrušení
Určeno pro fakultyFS, FEIUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DEM0043 Ing. Lukáš Demel
HRB02 doc. Ing. Roman Hrbáč, Ph.D.
MLC37 Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 1+0
kombinovaná Zkouška 6+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu bude student znát základní bezpečnostní předpisy pro činnosti na elektrických zařízeních tak, aby splňoval především předepsané požadavky pro laboratorní měření na FEI ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb. a nařízením vlády č. 194/2022 Sb.

Vyučovací metody

Přednášky
Výuka odborníka z praxe (přednáška nebo cvičení)

Anotace

Předmět si zapisují všichni studenti povinně, po ověření znalostí jsou studenti ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb. a nařízením vlády č. 194/2022 Sb. podle §4 osobami poučenými.

Povinná literatura:

• Dudek, J., Stýskala, V.: Bezpečnost v elektrotechnice - aktualizovaný interní učební text; VŠB-TU Ostrava 2017; http://fei1.vsb.cz/kat420/ • Michal Kříž: Příručka pro zkoušky elektrotechniků – požadavky na základní odbornou způsobilost, 11. akt. vyd. Praha: IN-EL, 2016. 232 s.:(Elektro ; sv. 74.ISBN 80-86230-38 • ČSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních • ČSN EN 61140 ed.3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení • ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice • ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy • ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: - Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem • International standards (see EU standards aforementioned) https://electrical-engineering-portal.com/21-safety-rules-for-working-with-electrical-equipment • Kadlec, R.; Steinbauer, M.; Bezpečná elektrotechnika (XELE, MELB); VUT Brno; 2015 - k dispozici v pdf. u vyučujícího

Doporučená literatura:

• http://elektrika.cz/ • http://www.in-el.cz/ • Právní předpisy • Platné normy a předpisy v on-line přístupu na garantující Katedře elektrotechniky

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

• Průběžné ověřování znalostí studentů cvičeních formou diskuse a dotazů. • Zkouška testem, nebo písemnou formou z témat a předpisů po absolvování přednášek.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

A Bezpečnost, pojmy význam, platná legislativa A.1 Legislativní rámec, kvalifikace osob dle zákona č. 250/2022 Sb. a nařízením vlády (NV) č. 194/2022 Sb., zákona č. 262/2006; A.2 Zákon č. 22/1997 Sb., NV č. 176/2008 Sb., NV č. 118/2016 Sb., NV č. 190/2022 Sb., A.3 Seznámení se s Místním provozním bezpečnostním předpisem pro laboratoře FEI VŠB-TUO B Barevné značení – vodiče, sdělovače, ovládače B.1 Barevné značení vodičů ČSN EN 60445 ed.6, ČSN 33 0165 ed.2, ČSN 33 0166 ed.2; B.2 Kódování ovladačů, sdělovačů ČSN EN 60073 ed.2; B.3 Výstražné tabulky ČSN ISO 3864 ed.2; C První pomoc při úrazech elektrickým proudem, hašení el. zařízení C.1 První pomoc při úrazech el. proudem; C.2 Hašení el. zařízení; D Základní principy ochrany před úrazem el. proudem D.1 Filosofie ochrany před úrazem el. proudem (ČSN 33 2000-4-41 ed.3); D.2 Prostředí, dotyková napětí (ČSN 33 2000-4-41 ed.3); D.3 Napájecí sítě (ČSN 33 2000-1 ed.2); D.4 Možné způsoby dosažení ochrany před úrazem el. proudem (ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-7-701 ed.2, ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2); D.5 Vnější vlivy a krytí elektrických zařízení (ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2, ČSN EN 60529); D.6 Vedení – dimenzování a jištění vedení, přípustné proudové zatížení ČSN 33 2000-5-52 ed.2, jistící prvky v síti nn; E Práce pod napětím, obsluha a práce na el. zařízení E.1 Zajištění pracoviště; E.2 Smluvené dorozumívání, důležité věci z ČSN EN 50110-1 ed.3; E.3 Definice ochranného prostoru, zóny přiblížení; E.4 Zajištění pracoviště bez napětí; F Prostor pro diskuzi, rezerva

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2023/2024 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100 (100) 51 3
        Písemný test Písemná zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Přednáška je povinná.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0613A140014) Informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0613A140014) Informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0612A140004) Informační a komunikační bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0613A140034) Informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0613A140034) Informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0688A140014) Průmysl 4.0 P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0713A060007) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0714A060012) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0714A060012) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0714A060006) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0714A060006) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0716A060001) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0714A270002) Mechatronika MES K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0714A270002) Mechatronika MES P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0714A270003) Mechatronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0714A270003) Mechatronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0719A270009) Robotika (S02) Konstrukce robotické techniky P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (N0719A270009) Robotika (S03) Servisní robotika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (N0719A270009) Robotika (S01) Projektování robotizovaných pracovišť P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (B0714A060023) Komunikační a informační technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0714A150003) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0988A060001) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0988A060001) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0713A060005) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0713A060005) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0713A060015) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0713A060015) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0713A060003) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0713A060003) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0541A170007) Výpočetní a aplikovaná matematika (S01) Aplikovaná matematika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0541A170007) Výpočetní a aplikovaná matematika (S01) Aplikovaná matematika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0541A170007) Výpočetní a aplikovaná matematika (S02) Výpočetní metody a HPC P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0541A170007) Výpočetní a aplikovaná matematika (S02) Výpočetní metody a HPC K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0533A110023) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0533A110006) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0714A060023) Komunikační a informační technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0714A060020) Komunikační a informační technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0714A060020) Komunikační a informační technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0713A060005) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0713A060005) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0713A060003) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0713A060003) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0713A060015) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0713A060015) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0612A140004) Informační a komunikační bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0688A140014) Průmysl 4.0 P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0613A140034) Informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0613A140034) Informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0613A140014) Informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0613A140014) Informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0533A110023) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0533A110006) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A150003) Počítačové systémy pro průmysl 21. století P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0988A060001) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0988A060001) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0713A060007) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060012) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060012) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0714A060006) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0714A060006) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0716A060001) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A270002) Mechatronika MES K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A270002) Mechatronika MES P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0714A270003) Mechatronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0714A270003) Mechatronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0719A270009) Robotika (S02) Konstrukce robotické techniky P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0719A270009) Robotika (S03) Servisní robotika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0719A270009) Robotika (S01) Projektování robotizovaných pracovišť P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0541A170007) Výpočetní a aplikovaná matematika (S01) Aplikovaná matematika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0541A170007) Výpočetní a aplikovaná matematika (S01) Aplikovaná matematika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0541A170007) Výpočetní a aplikovaná matematika (S02) Výpočetní metody a HPC P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0541A170007) Výpočetní a aplikovaná matematika (S02) Výpočetní metody a HPC K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060023) Komunikační a informační technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060023) Komunikační a informační technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060008) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060008) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060010) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060010) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0714A060020) Komunikační a informační technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0714A060020) Komunikační a informační technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní