420-2003/01 – Organizace veřejné správy (OVS)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOC61 doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.
MOH35 Ing. Jitka Mohylová, Ph.D.
STY10 doc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 17+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základním smyslem a posláním veřejné správy, státní správy a samosprávy v úrovni lokální, regionální a státní. Studenti budou seznámeni se současným organizačním schématem veřejné správy, ale i s historickým vývojem.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět obsahuje charakteristiku a podmínky provozu měst a kraje. Nedílnou součástí rozsahu předmětu je podrobné rozdělení příjmové a výdajové stránky rozpočtu obce i kraje ve vazbě na státní rozpočet a státní rozpočet jako takový. Samostatná přednáška je věnována systému veřejné správy v některých zemích EU. Vzhledem k úzké vazbě státní správy budou studenti seznámeni s problematikou regionální politiky v ČR. Významnější část bude věnována stavebnímu zákonu a jeho aplikaci.

Povinná literatura:

zák. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) zák. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) zák. 218/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech zák. 500/2004 Sb., správní řád zák. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) časopis Veřejná správa Sylaby a další aktuální studijní podklady k předmětu na webových stránkách katedry elektrotechniky http//fei.vsb.cz/kat452

Doporučená literatura:

Ústava ČR

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Hodnocená aktivní příprava a práce na tématických úkolech Hodnocená aktivní příprava a práce na individuálním projektu (IPS)

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvodní teoretické vazby a definice veřejné správy 2. Systém veřejné správy v ČR 3. Stát, moc zákonodárná, výkonná a soudní 4. Státní rozpočet 5. Kraj - Zákon o krajích 6. Obec - Zákon o obcích 7. Majetek obce 8. Příjmová strana rozpočtu obce a kraje 9. Výdajová strana rozpočtu obce a kraje 10. Správní řád 11. Kompetenční zákon 12. Systém veřejné správy v některých zemích EU 13. Regionální politika ČR 14. Regionální politika EU

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2018/2019 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2018/2019 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2017/2018 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2017/2018 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2015/2016 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2015/2016 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2016/2017 zimní
2012/2013 zimní