420-2003/01 – Organizace veřejné správy (OVS)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STY10 doc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 17+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základním smyslem a posláním veřejné správy, státní správy a samosprávy v úrovni lokální, regionální a státní. Studenti budou seznámeni se současným organizačním schématem veřejné správy, ale i s historickým vývojem.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět obsahuje charakteristiku a podmínky provozu měst a kraje. Nedílnou součástí rozsahu předmětu je podrobné rozdělení příjmové a výdajové stránky rozpočtu obce i kraje ve vazbě na státní rozpočet a státní rozpočet jako takový. Samostatná přednáška je věnována systému veřejné správy v některých zemích EU. Vzhledem k úzké vazbě státní správy budou studenti seznámeni s problematikou regionální politiky v ČR. Významnější část bude věnována stavebnímu zákonu a jeho aplikaci.

Povinná literatura:

zák. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) zák. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) zák. 218/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech zák. 500/2004 Sb., správní řád zák. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) časopis Veřejná správa Sylaby a další aktuální studijní podklady k předmětu na webových stránkách katedry elektrotechniky http//fei.vsb.cz/kat452

Doporučená literatura:

Ústava ČR

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Hodnocená aktivní příprava a práce na tématických úkolech Hodnocená aktivní příprava a práce na individuálním projektu (IPS)

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvodní teoretické vazby a definice veřejné správy 2. Systém veřejné správy v ČR 3. Stát, moc zákonodárná, výkonná a soudní 4. Státní rozpočet 5. Kraj - Zákon o krajích 6. Obec - Zákon o obcích 7. Majetek obce 8. Příjmová strana rozpočtu obce a kraje 9. Výdajová strana rozpočtu obce a kraje 10. Správní řád 11. Kompetenční zákon 12. Systém veřejné správy v některých zemích EU 13. Regionální politika ČR 14. Regionální politika EU

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 21
                Komplexní semestrální projekt Semestrální projekt 40  21
        Zkouška Zkouška 60 (60) 11
                Ústní zkouška Ústní zkouška 60  11
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2018/2019 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2018/2019 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2017/2018 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2017/2018 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2015/2016 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2015/2016 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku