420-2005/01 – Informační systémy v silnoproudé elektrotechnice (ISvE)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity6
Garant předmětuIng. Petr Orság, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petr Orság, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
H1R15 Ing. Karel Chrobáček, Ph.D.
KOL62 doc. Ing. Václav Kolář, Ph.D.
ORS60 Ing. Petr Orság, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s managementem projektu a podpůrnými softwarovými nástroji využívanými v různých etapách jeho životního cyklu. Po absolvování předmětu studenti budou umět naplánovat a efektivně řídit životní cyklus projektu, aktivně využívat aplikační programové vybavení a pracovat v týmu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na řízení projektu a využití informačních systémů v různých etapách životního cyklu projektu. Po absolvování předmětu bude student umět nejen naplánovat a řídit dílčí etapy projektu, ale i komplexně aplikovat doposud získané poznatky a používat vhodné softwarové nástroje nezbytné k realizaci projektu silnoproudého elektrického zařízení v technické praxi.

Povinná literatura:

1. Doucek, P.: Řízení projektů informačních systémů, Professional publishing, 2004 2. Elektro v praxi, Solidteam Olomouc, 2007 3. Manuály programových produktů (Eplan, MS Excel,Sichr apod.) 4. Sylaby přednášek

Doporučená literatura:

Pivoňka P., Valouch V.:Inženýrské systémy v pohonech, Skriptum ČVUT Praha,2001

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

• Krátké vědomostní testy na praktických cvičeních z okruhů probírané látky. • Protokoly z praktických cvičení zpracovávané ze zadaných tematických okruhů látky. • Průběžné ověřování znalostí studentů na praktických cvičeních formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Hledání variant řešení problémů a jejich posouzení studenty. • Semestrální projekt – návrh, realizace, prezentace a obhajoba projektu vybraného elektrotechnického zařízení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Informační systém, vymezení základních pojmů, projekt z pohledu informačního systému. 2. Životní cyklus projektu, etapy projektu a jejich charakteristika. 3. Plánování a řízení projektu, přehled softwarových nástrojů. 4. Organizační struktura a personální stránka projektu, role zadavatele. 5. Nabídka projektu, nabídková dokumentace, tvorba kalkulace nabídky. 6. Ekonomické hodnocení, obstarávání, realizace a ekonomika projektu. 7. Softwarové nástroje pro podporu projekčních prací, přenos dat do prostředí MS Excel, zpracování vygenerovaných dat, tvorba objednávek a seznamů materiálu. 8. Tvorba dokumentace a provozních předpisů projektu. 9. Návrh přípojky, dimenzování vedení a jištění, přehled softwarových nástrojů. 10. Návrh a dimenzování pohonu, přehled softwarových nástrojů. 11. Osvětlení ve vnitřních a vnějších prostorech, přehled softwarových nástrojů. 12. Simulace systémů, přehled softwarových nástrojů. Počítačová cvičení: 1. Práce se seznamy v programové prostředí MS Excel. 2. Automatizace úloh v programové prostředí MS Excel. 3. Zadání semestrálního projektu. 4. Realizace harmonogramu projektu v MS Excel. 5. Realizace odhadu kalkulace nabídky projektu v MS Excel. 6. Výběrové řízení na dodavatele projektu. 7. Realizace semestrálního projektu v programovém prostředí Eplan. 8. Přenos dat z prostředí Eplan do MS Excel, tvorba dokumentace projektu. 9. Realizace návrhu přípojky, dimenzování vedení a jeho jištění s podporou softwarových nástrojů. 10. Realizace návrhu osvětlení vnitřního prostoru s podporou softwarových nástrojů. 11. Prezentace a obhajoba zadaného semestrálního projektu. 12. Prezentace a obhajoba zadaného semestrálního projektu, evaulace. Semestrální projekty: 1. Individuální zadání zpracování životního cyklu projektu silnoproudého zařízení z elektrotechnické praxe. 2. Kalkulace nabídky typového řešení elektroinstalace v budově. 3. Sestavení časového plánu postupu prací na projektu. Písemné práce: Vědomostní testy.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  21
        Zkouška Zkouška 60  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií PvE K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií PvE P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií PvE K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií PvE P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií PvE K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií PvE P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií PvE P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií PvE K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2018/2019 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2017/2018 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2017/2018 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2015/2016 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2015/2016 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2010/2011 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2010/2011 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 zimní
2016/2017 zimní
2013/2014 zimní
2011/2012 zimní